Specjalna oferta ubezpieczenia utraty dochododu

dedykowana dla lekarzy

 

 

W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Broker PWS Konstanta S.A. wynegocjował specjalną  ofertę Ubezpieczenia na życie wraz z Utratą Dochodu dedykowaną dla lekarzy. Jest to program, który sprawdził się już w wielu Izbach Lekarskich i spełnia oczekiwania ubezpieczonych lekarzy.

Dzięki ubezpieczeniu na życie wraz z utratą dochodu lekarz  nie tylko zabezpieczysz przyszłość swoich najbliższych w przypadku swojej śmierci, ale także swój spokój i bezpieczeństwo rodziny w przypadku choroby, wypadku czy niezdolności do pracy, bez weryfikacji dochodu.

I. ZALETY PROGRAMU

1. Zabezpieczenie dochodów lekarza,

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub NNW wypłacane  ryczałtowo niezależnie od wysokości osiąganego dochodu:

– dostępne są 3 warianty ubezpieczenia dla świadczenia czasowej niezdolności do pracy:

 • wariant I – łączne świadczenie 120 000,00zł – stawka dzienna 364,00zł
 • wariant II – łączne świadczenie 68 000,00zł – stawka dzienna 206,00zł
 • wariant III – łączne świadczenie 33 000,00zł – stawka dzienna 100,00zł

– świadczenie wypłacane od 34 dnia do 330 dni czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego

– wypłata za każdy dzień niezdolności do pracy (płatne od zakończenia okresu wyczekiwania trwającego 33 dni)

2. Dodatkowo ponad 30 świadczeń, w tym ochrona dla najbliższych lekarza m.in.

 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – od 500 zł do 1 000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • poważne zachorowanie (14 chorób )
 • pobyt w szpitalu w wyniku NNW i zachorowaniu,
 • operacje wg katalogu OWU
 • ubezpieczenie na życie (zgon w wyniku NNW i zgon naturalny),
 • ochrona współmałżonka i dzieci

 

3. Brak ankiety medycznej

4. Brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu chorób, które wystąpiły przed przystąpieniem do ubezpieczenia, poza zdarzeniami wyłączonymi w OWU i klauzuli Czasowej Niezdolności do Pracy (SWU)

5. Niska, płatna miesięcznie składka niezależna od wieku oraz specjalizacji

6. Sprawdzony ubezpieczyciel: Generali Życie TU SA (program ubezpieczenia funkcjonuje w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej od 5 lat)

7. Prosty i szybki sposób przystąpienia do ubezpieczenia polisagrupowa.pl

8. Indywidualne konto klienta

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Do Grupowego Ubezpieczenia na Życie może przystąpić:

 • Lekarz, lekarz dentysta, który nie ukończył 65 roku życia.
 • Małżonek lub partner życiowy ubezpieczonego lekarza oraz pełnoletnie dziecko, którzy w dniu wypełnienia deklaracji ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 65 roku życia.
 • Osoby, które w dniu składania wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia nie przebywają na zwolnieniu lekarskim, nie są hospitalizowane i nie posiadają orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy.
 • Wyjątkowość oferty polega na możliwości otrzymania dodatkowych świadczeń
 • wraz ze świadczeniem z tytułu utraty dochodu.

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Do ubezpieczenia można przystąpić w 4 prostych krokach przez stronę internetową www.polisagrupowa.pl

Krok 1Po zapoznaniu się z warunkami (OWU i SWU) wybierz wariant ubezpieczenia i wypełnij kolejne kroki formularza przystąpienia do ubezpieczenia.
Krok 2 Na adres email otrzymasz wypełnioną deklarację z indywidualnym numerem wraz ze wskazanym nr konta do opłacenia comiesięcznej składki.
Krok 3Wydrukuj deklarację, niezwłocznie podpisz i wyślij na adres: Polisa Grupowa Sp. z o.o .ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
Krok 4Dokonaj płatności zgodnie z instrukcją, którą otrzymasz wraz z deklaracją na adres email
Potwierdzenie ubezpieczeniaPo spełnieniu ww. warunków otrzymasz od Zakładu Ubezpieczeń wiadomość SMS z potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową, Twój indywidualny Certyfikat ubezpieczenia będziesz mógł pobrać w panelu Klienta w Generali Życie T.U. S.A. oraz w Twoim panelu Klienta na stronie internetowej www.polisagrupowa.pl. Nastąpi to najpóźniej do końca pierwszego miesiąca udzielanej Ci ochrony ubezpieczeniowej.

Podziel się