Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy o izbach lekarskich, członkowie izb lekarskich w terminie 30 dni mają obowiązek powiadomić izbę lekarską o zmianie w zakresie:

 

1)    zmianie imienia i nazwiska;

2)    obywatelstwie

3)    posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie

4)    rodzaju i stopniu posiadanej specjalizacji, tytułu specjalisty, daty ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

5)    rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

6)    rodzaju i daty uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

7)    rodzaju i daty uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

8)    potwierdzeniu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

9)    nazwie, adresie miejsca pracy, numerze telefonu i faksu, adresie poczty elektronicznej, numerze statystycznym REGON oraz dacie zatrudnienia, stanowisku (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

10) prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

11) wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

12) dacie rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14) podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

16) adresie miejsca zamieszkania, numerze telefonu oraz numerze faksu i adresie poczty elektronicznej, o ile je posiada;

17) adresie do korespondencji

18) utracie dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.

Zmian można dokonać:

 

W celu potwierdzenia zmian należy okazać, załączyć oryginały dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany.

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.