Akcja Senior-

zachęcamy do udziału wszystkich aktywnych zawodowo członków Naszej Izby.

W tym roku mija 12 lat od rozpoczęcia „Akcji Senior” polegającej na wzajemnej pomocy lekarz-lekarzowi, a zwłaszcza lekarzowi-seniorowi. W ramach tej akcji, niezależnie od umów                               z NFZ-etem, służono poradami, konsultacjami,  badaniami diagnostycznymi.  Komisja ds. Lekarzy Emerytów pośredniczyła  w organizowaniu indywidualnych, często pilnych  konsultacji.

Te indywidualne konsultacje były bardzo potrzebne i wysoko oceniane przez seniorów.  Kilkakrotnie  opublikowaliśmy  na łamach Biuletynu WIL  listę  lekarzy chętnych do poświęcenia nieodpłatnie swego czasu na rzecz kolegów-seniorów.

Chcielibyśmy ponownie  utworzyć i opublikować listę lekarzy, którzy mogli by okresowo [np. raz w tygodniu, czy raz w miesiącu] służyć poradami, konsultacjami, przeprowadzaniem badań diagnostycznych jakich wykonywanie nie jest związane z konkretnymi kosztami.

Propozycja nasza nawiązuje do zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Lekarskiej w art.52 ust.1 , art. 66 ust. 3  oraz art. 66 jak i do Apelu nr 2/2013 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL z dnia    7 grudnia 2013 skierowanego do aktywnych zawodowo członków Naszej Izby.

Do wzięcia udziału w akcji zapraszamy lekarzy specjalistów, lekarzy POZ  i  lekarzy dentystów z terenu całej Wielkopolski. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do końca września do WIL  drogą mailową [izba@wil.org.pl], lub telefonicznie  [61 852 58 60 wew. 180] z podaniem zakresu, miejsca i terminów świadczeń oraz sposobu rejestracji. Szczegółowych informacji o akcji można zasięgnąć u kol. Dzieciuchowicza tel. 61 8674 609, 600 027 032.

Z koleżeńskim pozdrowieniem i z nadzieją na gremialną, pozytywną odpowiedź

Stanisław M. Dzieciuchowicz                           Andrzej Baszkowski                Artur de Rosier

Przewodniczący Komisji                                                                                             Prezes WIL

Komisji ds. Lekarzy Emerytów

Podziel się