Poniżej publikujemy aktualizację bieżącego wydania e-informatora prawnego (nr 18/2020), która zawiera m.in. informacje nt.:

– zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [str. 3];

– zmiany rozporządzenia w sprawie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego [str. 5];

– nowego wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [str. 48].

 

Niniejsze wydanie e-informatora uwzględnia również informacje zawarte w jego pierwotnej wersji, dotyczące:

– zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

– zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne;

– zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

– zmiany ustawy o działalności leczniczej;

– zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;

– zmiany ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej;

– zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

– pozostałych (wybranych) zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu;

– zmiany rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;

– zmiany rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach;

– zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM;

– zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zaktualizowany numer 51 e-informatora prawnego (TUTAJ)

 

  • data: 10-09-2020

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.