Apel ORL-2/2023

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21 października 2023 r.

 

w sprawie bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty dla osób, które uzyskały dyplom poza UE

 

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, Wojewody Wielkopolskiego, organów założycielskich placówek ochrony zdrowia i osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia o egzekwowanie obowiązujących przepisów łamanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy swoje uprawnienia uzyskali w trybie uproszczonym, oraz zatrudniające ich podmioty lecznicze.

 

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina podstawowe zasady wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców, którzy uzyskali warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty:

 

– warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty nie uprawnia do pracy w charakterze lekarza specjalisty. Posługiwanie się tytułem lekarza specjalisty, a także umieszczenie informacji wprowadzających w błąd pacjentów, że lekarz posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty udziela świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie jak specjalista stanowią naruszenie obowiązujących zasad wykonywania zawodu lekarza;

 

– udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza Unią Europejską,  jest dopuszczalne w przypadku uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanego przez okręgową radę lekarską na podstawie art. 7 ust 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

– Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym, co oznacza jednocześnie brak możliwości wykonywania zawodu w ramach indywidualnych praktyk lekarskich,

 

– Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu jest zobowiązany do zgłoszenia Ministrowi Zdrowia oraz właściwej okręgowej radzie lekarskiej, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony.

 

Z niepokojem obserwujemy, że wszelkie przytoczone powyżej ograniczenia związane
z pracą na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub prawa na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia, są naruszane na dużą skalę.
Podkreślamy, że:

 

– naganną praktyką jest zatrudnianie w placówce ochrony zdrowia lekarza lub lekarza dentysty, któremu okręgowa izba lekarska odmówiła przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu;

 

– niedopuszczalnym jest tytułowanie się mianem lekarza specjalisty przez osoby legitymujące się warunkowym prawem wykonywania zawodu;

 

– niedopuszczalnym jest rejestrowanie przez te osoby działalności gospodarczej o nazwie sugerującej prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej – z czym spotkaliśmy się już w Wielkopolsce;

 

– niedopuszczalne jest także podejmowanie przez lekarza posiadającego prawo na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia dodatkowego zatrudnienia poza miejscem objętym zgodą Ministra Zdrowia i uchwałą ORL;

 

– nagminnie niedopełniany jest przez lekarzy obowiązek zgłoszenia Ministrowi Zdrowia oraz właściwej okręgowej radzie lekarskiej, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony.

 

Warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to rozwiązania wprowadzone w czasie kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, a następnie przedłużone dla obywateli Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej od początku były to przepisy wadliwe, między innymi z powodu braku wymogu znajomości języka polskiego czy ustanowienia minimum wymaganych kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie ich w mocy dziś nie ma już uzasadnienia. Ponadto, brak precyzyjnej i jasnej regulacji określającej uprawnienia lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu jest przyczyną wielu nieporozumień
i nieprawidłowości po stronie podmiotów leczniczych zatrudniających tę kategorię lekarzy. Lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali dyplom poza Unią Europejską i chcą leczyć pacjentów w Polsce powinni podjąć się nostryfikacji dyplomu lub złożyć Lekarski (Lekarsko-Dentystyczny) Egzamin Weryfikacyjny.

 

 

 

  • data: 23-10-2023

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.