Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. art. 16m ust. 1a-1c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 stycznia br.: kierownikowi specjalizacji oraz lekarzowi pełniącemu funkcję kierownika specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym zostało przyznane prawo do dodatku w wysokości:

500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem;

1 000 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem.

 

Dodatek ten nie przysługuje:

1) za okres nieobecności lekarza odbywającego specjalizację w pracy skutkującej przedłużeniem trwania szkolenia specjalizacyjnego;

2) za okres dłuższy niż 30 kolejnych dni braku sprawowania przez kierownika specjalizacji bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne.

 

Wskazany wyżej dodatek przekazywany jest na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w ramach której w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniony jest kierownik specjalizacji albo – w jednostkach uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym – lekarz pełniący funkcję kierownika specjalizacji. Wypłata pierwszego dodatku powinna nastąpić wraz z wypłatą wynagrodzenia za styczeń br.

Wskazać należy, iż wprowadzone przepisy przewidują przekazywanie podmiotom leczniczym środków przeznaczonych na sfinansowanie dodatków przez Wojewodę. Stosowne umowy, określające wysokość i przeznaczenie środków oraz sposób ich rozliczania, są obecnie na etapie opracowywania przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i powinny zostać rozesłane do podmiotów prowadzących szkolenia specjalizacyjne do końca bieżącego miesiąca.

 

OKM WIL, KP AUCTORITAS

  • data: 18-01-2021

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.