Okręgowe Izby Lekarskiej od czerwca 2017 r. mają obowiązek przejmowania dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach, którzy byli ich członkami i wykonywali zawód w formie praktyki zawodowej, a takiej dokumentacji po ich śmierci nie przejął inny podmiot. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że dokumentacja zostaje przejęta w momencie, kiedy izba lekarska posiada informację od spadkobierców zmarłego lekarza/ lekarza dentysty lub też samodzielnie ustala, co dzieje się z dokumentacją medyczną.

 

Doprecyzowując przepisy prawne w tym zakresie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w dniu 24 sierpnia 2017 r. podjęło uchwałę, w której ustaliło instrukcję postępowania z taką dokumentacją – instrukcja TUTAJ

Jednocześnie opracowany został wyciąg z uchwały, który w bardziej przystępny sposób prezentuje zagadnienia poruszane w uchwale – TUTAJ

Aby przekazać dokumentację do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej należy wypełnić i przesłać na adres dokumentacja@wil.org.pl poniższy formularz:

 

Formularz wniosku o przejęcie dokumentacji po zmarłych lekarzach 

 

Za proces przejmowania dokumentacji po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach odpowiada Dyrektor Biura WIL Marek Saj dyrektor@wil.org.pl lub 504 241 134 pod nadzorem Przewodniczącego Komisji ds. Praktyk Lekarskich.

 

Dokumentacja jest udostępniana pacjentom na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a szczegóły tych zasad opisane są w zakładce Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom.

 

Jednocześnie informujemy wszystkich pacjentów, których dokumentacja po zmarłych lekarzach została przejęta przez Wielkopolską Izbę Lekarską, że administratorem danych jest:

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Każdy z pacjentów ma prawo wglądu, dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. art. 5 usta. 11 a ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz w zw. z art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe pacjentów przekazywane są jedynie instytucjom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa i nie są przekazywane do państw trzecich.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.