Arkusz zgłoszenia lekarza dentysty

Podanie na staż podyplomowy

Podanie o pomoc na cele szkoleniowe

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów kształcących

Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

Informacja o formie kształcenia

Wzór dokumentu poświadczającego udział lekarza w szkoleniu medycznym

Wzór dokumentu poświadczającego udział lekarza w szkoleniach wewnętrznych

Podziel się