Poniżej publikujemy drugą aktualizację bieżącego wydania e-informatora prawnego (nr 12/2020), która zawiera m.in. informacje nt.:

– zmiany rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego [str. 11],

a także informacje zawarte w pierwszej aktualizacji, dotyczące:

– zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [str. 16],

– nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [str. 74].

 

Niniejsze wydanie e-informatora uwzględnia również informacje zawarte w jego pierwotnej wersji, dotyczące:

– zmiany rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych [str. 4];

– zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe [str. 8].

a także uwzględnia informacje zawarte w poprzednich numerach (i ich aktualizacjach), na temat wybranych aktów prawnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczące:

– zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

– zmian w ustawach: 1) o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 3) Prawo farmaceutyczne, 4) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 5) o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw;

– rozporządzenia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem;

– zmiany rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarz i lekarza dentysty;

– zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;

– zmiany rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;

– rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;

– zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

– zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;

– zmiany rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

– zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

oraz informacje nt.:

– wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (w tym transportu sanitarnego) dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

 

Zaktualizowany numer 45 e-informatora prawnego (TUTAJ)

 

Zachęcamy do zapoznania się także z bieżącymi komunikatami na temat najnowszych zmian w prawie, dotyczących w szczególności działalności przedsiębiorców oraz instytucji publicznych (w tym m.in. w przedmiocie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”), które opracowywane są przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Komunikaty publikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, pod adresem: https://wil.org.pl/prawo-w-pandemii/ .

  • data: 18-06-2020

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.