Poniżej publikujemy 20. numer e-informatora prawnego, który zawiera m.in. informacje na temat:

  • zmian w ustawie w ustawie o świadczeniach, dotyczących harmonogramu przyjęć;
  • zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczących dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających staż podyplomowy;
  • uchylenia rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
  • uchylenia rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną;
  • zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Numer 20. e-informatora (TUTAJ)

  • data: 24-06-2019

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.