Formularz zgłoszeniowy na konferencję
Toksykologia na mikołajki


Jestem lekarzem
Nie jestem lekarzem


Dane uczestnika


Adres


Poczta


Dane kontaktoweFirma
Osoba prywatnaDeklaracje uczestnictwa

Toksykologia na mikołajki - Koszt 100PLN
Płatne na konto Wielkopolskiej Izby Lekarskiej PKO Bank Polski S.A. 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia zaakceptowane będą potwierdzane Emailem. Prosimy nie dokonywać wpłaty przed otrzymaniem maila potwierdzającego. W tytule przelewu prosimy podać kod konferencji 01/12/19


Zgody  
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konferencji.
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do udziału w konferencji organizowanej przez Wielkopolską Izbę LekarskąObowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – IOD
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konferencji/szkoleniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Wielkopolska Izba Lekarska umieszcza na swoich kanałach komunikacji relację fotograficzną z wydarzeń. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające obsługę informatyczną, osoby odwiedzające stronę wil.org.pl oraz profil WIL na portalu społecznościowym Facebook, osoby prenumerujące „Biuletyn” oraz osoby otrzymujące newsletter.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7)Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.