Na liście podręczników obowiązujących znalazła się bardzo dobra pozycja pod redakcją prof. Renaty Górskiej „Periodontologia. Podręcznik dla studentów  i do LDEK.” Wydawnictwo Edra Urban i Partner.

 

Jest tam rozdział zatytułowany „Diagnostyka obrazowa w periodontologii” napisany przez pana profesora  dr. hab. n. med. Kazimierza Szopińskiego, lekarza i absolwenta Wydziału Elektroniki  Politechniki Warszawskiej, kierownika Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo -Twarzowej  WUM. Profesor posiada specjalizację w dziedzinie neurologii, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej. Na stronie 74 tej cennej publikacji dla czytamy: „Zgodnie z obowiązującym prawem opisywanie zdjęć wewnątrzustnych nie jest obowiązkowe, natomiast wszystkie inne badania radiologiczne powinny zostać opisane (także badania wykonane przez lekarza dentystę/stomatologa we własnym gabinecie). Lekarze dentyści/lekarze stomatolodzy są uprawnieni do wykonywania i opisywania badań obrazowych układu stomatognatycznego: radiografii (zdjęć zębowych, zgryzowo-skrzydłowych, zgryzowych, pantomograficznych, cefalometrycznych) oraz tomografii komputerowej wiązką stożkową o wielkości pola do 8×8 cm. Lekarze radiolodzy są uprawnieni do wykonywania i opisywania wszystkich badań obrazowych. Opis badania powinien uwzględniać nieprawidłowości wszystkich struktur objętych badaniem”.

 

Tyle podręcznik. Zwracam uwagę, że programy wszystkich specjalizacji lekarsko –dentystycznych  w wersji ostatniej dotychczas, z 2018 roku, w której opracowaniu uczestniczyłam, zawierają kurs z radiologii stomatologicznej 24- lub dla chirurgii i periodontologii 40-godzinny (5×8 h)  z identycznym programem radiologii w zakresie zdjęć wewnątrzustnych jak i wszystkich pozostałych technik i obszarów diagnozowania jak program radiologii twarzoczaszki dla lekarzy medycyny specjalizujących się w radiologii.

 

Anna Kurhańska-Flisykowska

 

  • data: 25-04-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.