DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA PROJEKTU EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO:

 1. Wniosek głównego badacza oraz firmy monitorującej zawierający następujące oświadczenia:
  • O braku korzyści materialnych głównych badaczy z wyników eksperymentu medycznego,
  • O sposobie rekrutacji pacjentów do badania (czy będą używane materiały reklamowe, ulotki czy będą to pacjenci z własnej bazy danych głównych badaczy),
  • O płatnościach dla pacjentów (jeśli tak to w jakiej wysokości i co obejmują).
 2. Życiorys głównego badacza (badaczy) w języku polskim,
 3. Informacja o ośrodku,
 4. Informacja dla Pacjenta i Świadoma Zgoda Pacjenta na udział w badaniu klinicznym w języku polskim,
 5. Wzór oświadczenia osoby poddanej eksperymentowi medycznemu, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z jej udział w eksperymencie medycznym,
 6. Wzór zgody pacjenta na warunki ubezpieczenia,
 7. Ubezpieczenie (w przypadku umowy zawartej w języku obcym należy dołączyć pełny tekst tłumaczony na język polski przez przysięgłego tłumacza. Firma ubezpieczeniowa musi posiadać swoje przedstawicielstwo w Polsce),
 8. Warunki ubezpieczenia: ogólne i szczegółowe,
 9. Streszczenie Protokołu Badania w języku polskim,
 10. Protokół Badania,
 11. Broszura Badacza,
 12. CRF, karta obserwacji klinicznej, dzienniczek pacjenta i inne kwestionariusze pacjenta,
 13. Kwestionariusze dla pacjentów,
 14. Skale, ankiety,
 15. Lista ośrodków uczestniczących w badaniu z wyszczególnieniem Komisji Bioetycznych pod które podlegają,
 16. Umowy dotyczące badania klinicznego zawierane między stronami biorącymi udział w badaniu klinicznym (mile widziane)
 17. Zgoda dyrektora ośrodka na przeprowadzenie badania.

W przypadku badań z użyciem produktu medycznego:

 • Deklaracja zgodności,
 • Numer seryjny urządzenia,
 • Certyfikat GMP lub oświadczenie potwierdzające wytworzenie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.