W związku z docierającymi do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej sygnałami dotyczącymi oferowania lekarzom rzekomo obowiązkowych szkoleń z zakresu „Oceny ryzyka zawodowego” wskazujemy, że lekarze są obowiązani do ustawicznego doskonalenia zawodowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2326 ze zmianami).

Lekarze prowadzący indywidualne praktyki zawodowe nie są jednak zobowiązani do odbywania szkoleń w przedmiocie oceny ryzyka zawodowego. Wyjaśnić należy przy tym, że jeżeli lekarz jest pracodawcą, to powinien wykonywać obowiązki przewidziane w kodeksie pracy, w szczególności zapewniając swoim pracownikom odpowiednie szkolenia. Nie jest jednak obowiązany odbywać jakichkolwiek szkoleń dla siebie samego oraz uzyskiwać w związku z nimi certyfikatów.

W związku z powyższym, Wielkopolska Izba Lekarska zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymaniem korespondencji zawierającej oferty szkoleń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbywaniem szkoleń, prosimy o kontakt z Biurem Prawnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w godzinach dyżurów pod numerem telefonu 783 993 906.

  • data: 13-06-2017

Podziel się tą wiadomością