KOMUNIKAT DLA LEKARZY

W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 MAJA 2019 ROKU PRZEPISÓW DOSTOSOWUJĄCYCH POLSKIE PRAWO DO RODO

Informujemy, że w dniu 19.04.2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która wejdzie w życie 4 maja 2019 roku.

DLA LEKARZY PROWADZĄCYCH PRAKTYKĘ LEKARSKĄ:

Wprowadza się bezpłatność kopii dokumentacji medycznej udostępnianej po raz pierwszy pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (zmiana ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – wprowadzenie art. 28 ust. 2a).

 

DLA LEKARZY BĘDĄCYCH PRACODAWCAMI:

 

Dane zbierane od kandydata do pracy:

Art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 • 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Dane, których należy żądać od pracownika:

Danych jak powyżej a dodatkowo:

 • 3. Pracodawca żąda od  pracownika  podania  dodatkowo  danych osobowych obejmujących:
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL,  a  w  przypadku  jego  braku –    rodzaj  i  numer  dokumentu  potwierdzającego tożsamość;
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika iinnych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne  ze  względu  na  korzystanie  przez  pracownika  ze  szczególnych  uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Ponadto Pracodawca ma prawo żądać dodatkowych danych, jeśli inne przepisy nakładają na niego taki obowiązek lub pracownik wyraził na udostępnienie innych danych zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Ponadto Pracodawca może przetwarzać dane pracowników szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ale ich przekazanie musi nastąpić z inicjatywy pracownika.

 

 

Ponadto Pracodawca ma prawo żądać dodatkowych danych, jeśli inne przepisy nakładają na niego taki obowiązek lub pracownik wyraził na udostępnienie innych danych zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Ponadto Pracodawca może przetwarzać dane pracowników szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ale ich przekazanie musi nastąpić z inicjatywy pracownika.

 

Więcej informacji w 16 numerze e- informatora prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.