W związku z niejasnościami jakie pojawiły się po wysłaniu zapowiedzi uczestnictwa WIL w postępowaniu konkursowym na środki z Unii Europejskiej oraz wstępnego zaproszenia do udziału w tych szkoleniach kierowanych do lekarzy rodzinnych chciałbym doprecyzować poniżej:

 

 

  1. Wielkopolska Izba Lekarska będzie chciała ubiegać się o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, którego Instytucją Zarządzającą jest Departament Funduszy Europejskich i E- Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, w ramach ogłoszonego w dniu 29.05.2017 r. konkursu nr 05.02.00-IP.05-00-008/17
  2. Udział Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w postępowaniu konkursowym wynika z planów kontynuacji działalności szkoleniowej na jeszcze większą skalę m.in. w oparciu o zagadnienia onkologiczne, kardiologiczne i choroby układu krążenia, za udział w których zostaną przyznane punkty edukacyjne, a ich uczestnicy poszerzą swoją wiedzę,
  3. Wystąpienie o środki na szkolenia dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie jest deklaracją przystąpienia do jakichkolwiek programów Ministra Zdrowia w zakresie koordynowanej opieki zdrowotnej,
  4. Krótki termin odpowiedzi na zwrócenie listu intencyjnego tj. 25 czerwca 2017 r. jest spowodowany koniecznością ewentualnego złożenia wniosku aplikacyjnego do dnia 30 czerwca 2017 r.,
  5. Zwrot listu intencyjnego nie ma ostatecznego charakteru wiążącego w chwili obecnej. Ma on pozwolić oszacować potencjalne zainteresowanie i dać instytucji oceniającej wniosek odpowiedź na pytanie czy będzie rzeczywiste zainteresowanie ofertą szkoleniową.

 

Prezes WIL

Krzysztof Kordel

  • data: 21-06-2017

Podziel się tą wiadomością