Po raz kolejny lekarze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ocenili staż. Udało się zebrać prawie dwa razy więcej ankiet niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy ankiety wypełniali też lekarze dentyści.

73% młodych lekarzy wybierze specjalizację na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie stażu, 11% lekarzy stażystów planuje wyjazd za granicę – tak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Wielkopolską Izbę Lekarską wśród rocznika, który w ubiegłym roku ukończył staż. To już kolejna edycja takich badań – pierwsza miała miejsce w 2017 roku.

W zakresie oceny liczby szkolących się oraz wyboru miejsca stażu – sytuacja nie uległa zmianie – nadal co piąty stażysta uważa, że liczba stażystów na oddziałach była zbyt duża, ale większość stażystów poleca młodszym koleżankom i kolegom miejsce odbywania swojego stażu. Niezależnie od szpitala zbyt mała uwaga przykładana jest do uczenia procedur inwazyjnych czy zabiegowych, możliwość samodzielnego prowadzenia pacjentów jest umiarkowana a  praca z dokumentacją medyczną zajmuje dużo czasu.

Wielkopolska Izba Lekarska podsumowała 216 ankiet od lekarzy, którzy ocenili 25 jednostek stażowych oraz 46 ankiet od lekarzy dentystów odnoszących się do 19 miejsc prowadzących staże kierunkowe.

Jestem wdzięczny lekarzom i lekarzom dentystom stażystom za wypełnienie ankiety. Wnioski przekazaliśmy do dyrektorów wielkopolskich jednostek z nadzieją, że wezmą je pod uwagę przy prowadzeniu stażu na poszczególnych oddziałach  – podkreśla Artur de Rosier – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Jak wskazuje Bartosz Urbański – Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL WIL, ocenie podlegały umiejętności zawarte w książeczce stażowej, które odpowiadają zakresowi stażu dla lekarzy i lekarzy dentystów określonemu w stosownym rozporządzeniu. Wśród ocenionych jednostek znalazły się szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i powiatowe.

Przy takich wynikach zadajemy sobie ponownie pytanie, czy wymagania programowe są nierealne do wykonania w obecnych warunkach oraz czy lekarzom w trakcie szkolenia nie poświęca się zbyt mało czasu. – zaznacza Michał Fidera z Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL WIL, który – podobnie jak w ubiegłej edycji wraz z Anną Zajączkowską opracował ankiety.

 

Jak pokazują wyniki w poszczególnych zakresach:

 

CHOROBY WEWNĘTRZNE:

Interpretacja zapisu EKG, jedna z podstawowych umiejętności internistycznych, nie stanowi problemu dla średnio 75% lekarzy stażystów. Natomiast tylko 25% lekarzy stażystów potrafi nakłuwać opłucną i otrzewną. W tej części zapytano o czas pracy z dokumentacją medyczną – oceniono go na 3, gdzie 5 to cały czas szkolenia stażowego.

 

PEDIATRIA I NEONATOLOGIA:

Problemu dla stażystów nie stanowią ogólne badanie pediatryczne, badanie noworodka po urodzeniu i zasady resuscytacji noworodka. Gorzej wypadają procedury bardziej inwazyjne – prawie żaden
z lekarzy stażystów nie potrafi pobrać płynu mózgowo-rdzeniowego u dziecka oraz niewielu potrafi wykonać wkłucie dożylne i pobrać krew. Umiejętność cewnikowania stanowi także wyzwanie dla stażystów pracujących na neonatologii. W tej części również zapytano o czas pracy z dokumentacją medyczną – oceniono go na 2, gdzie 5 to cały czas szkolenia stażowego.

 

CHIRURGIA:

W przypadku krwotoków zewnętrznych, badania per rectum, postępowania po oparzeniach czy szycia chirurgicznego ran powierzchownych pozytywne odpowiedzi sięgają 100%. Umiejętność wykonania anoskopii jest bardzo rzadka. Wyniki dla podstawowego unieruchomienia gipsowego to średnio 60%. W tej części zapytano o możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych.

Z tym bywa bardzo różnie.

 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA:

Interpretacja KTG, badanie położnicze, postępowanie podczas porodu fizjologicznego nie stanowi problemu dla 75-100% ankietowanych choć dwie jednostki uzyskały tylko 25-50% pozytywnych odpowiedzi. Niewielu stażystów potrafi naciąć i zszyć krocze.

W tej części zapytano również o możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych i o pracę z dokumentacją medyczną – w dwóch jednostkach rzadziej asystowano do zabiegów, za to znaczną część pracy zajmowała praca z dokumentacją medyczną, ale w większości jednostek jest raczej odwrotnie – częstsze asystowanie i krótszy czas na dokumentację.

 

PSYCHIATRIA:

Większość lekarzy stażystów potrafi stwierdzić myśli samobójcze i nawiązać kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi (80-100%), ale niewielu potrafi przeprowadzić interwencję kryzysową oraz miało możliwość samodzielnego prowadzenia pacjenta. Postępowanie w sytuacji konieczności działania bez zgody chorego opanowało średnio 50% lekarzy stażystów.

 

MEDYCYNA RODZINNA:

Uogólniając odpowiedzi dotyczące procedur z medycyny rodzinnej tj. ocena rozwoju dziecka, tamponada nosa przednia, usuwanie woskowiny procent pozytywnych odpowiedzi oscyluje
w granicach 40-100%. Stażyści wskazali dużą rozbieżność odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w wizytach domowych. W związku ze specyfiką tej specjalizacji trudno jednak wyciągać wnioski dotyczące poszczególnych jednostek – za mało lekarzy odbywało staż w poszczególnych przychodniach.
MEDYCYNA RATUNKOWA:

Niewielu lekarzy stażystów potrafi udrażniać drogi oddechowe metodami chirurgicznymi, wykonać dostęp naczyniowy do żyły centralnej oraz tętnicy obwodowej. Znajomość zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej wynosi 80-95%.

 

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA:

Niewielu lekarzy stażystów miało możliwość samodzielnego prowadzenia pacjentów – na taką możliwość wskazało około 30 %. Tylko w jednym szpitalu było to około 75%. Procedury na oddziałach intensywnej terapii tj.: czynności resuscytacyjne, wprowadzanie pacjenta do znieczulenia oraz podstawowe zasady opieki nad pacjentem na OIOM, niezależnie od szpitala, stażyści opanowali
w stopniu zadowalającym (od 71 do 100%). Również rzadka jest umiejętność odbarczania odmy prężnej. Tylko w jednym szpitalu było to około 85%.

 

LEKARZE DENTYŚCI

Ocena poszczególnych miejsc stażowych jest trudna z uwagi na małą liczbę osób odbywających szkolenie w tej samej jednostce. Jednocześnie należy zaznaczyć, że uzyskane odpowiedzi cechuje duża rozbieżność. W związku z powyższym podany zostanie jedynie zakres pozytywnych odpowiedzi z poszczególnych staży cząstkowych. Stomatologia zachowawcza 59-100 %, Stomatologia dziecięca 65-98%, Chirurgia stomatologiczna 78-100%, Ortodoncja 53-89%, Protetyka 39-96%, Periodontologia 48-96 %.

 

Na pytanie dotyczące najbardziej wartościowego kursu przygotowującego do wykonywania zawodu lekarze stażyści odpowiedzieli następująco: krwiodawstwo 55% (w poprzednim badaniu 52%), prawo medyczne 49% (w poprzednim badaniu 57%),; medycyna ratunkowa 25% (w poprzednim badaniu 37%), orzecznictwo 14% (w poprzednim badaniu 20%),, bioetyka 7% (identycznie jak w poprzednim badaniu). Liczbę zajęć praktycznych z medycyny ratunkowej lekarze stażyści uznali – podobnie jak w poprzednim badaniu – za niewystarczającą.

 

(KS)

  • data: 25-07-2019

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.