Publikujemy list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza w sprawie lekarzy wypowiadających klauzule „opt- out”.

  • data: 06-12-2017

Podziel się tą wiadomością