List otwarty do Jego Magnificencji prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z-cy przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. 

 

LIST OTWARTY

 

Postulowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) do Ministerstwa Zdrowia zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem środowiska lekarskiego i zostało omówione podczas posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w dniu 20 listopada 2021 r. W załączeniu przekazuję Jego Magnificencji stanowisko podjęte w czasie posiedzenia ORL WIL.

 

Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przeprowadziła ankietę wśród studentów oraz absolwentów, w której na 1075 ankietowanych studentów, 986 wypowiedziało się krytycznie o nauczaniu praktycznych umiejętności na studiach. Tylko 13 studentów wypowiedziało się pozytywnie. Analogicznie, mniej niż 8% ankietowanych młodych lekarzy określiło, że studia przygotowały ich do wykonywania czynności praktycznych w zawodzie.

 

Z rozmów z lekarzami stażystami jednoznacznie wynika, że dopiero w czasie stażu podyplomowego poznali oni sposób funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i nauczyli się wielu praktycznych umiejętności, których nie mieli możliwości opanować w toku studiów. Nadto, wielu lekarzy stażystów dopiero podczas stażu podyplomowego podjęło decyzję o wyborze specjalizacji.

 

Informacje te wpisują się w doświadczenia własne oraz wielu moich koleżanek i kolegów, którzy uważają, że staż podyplomowy jest niezbędnym elementem wstępnym w karierze zawodowej lekarza i lekarza dentysty. Naszym zdaniem brak jasno określonych prawem czynności, które studenci mogą wykonywać w stosunku do pacjenta samodzielnie lub pod nadzorem czy konsultacją z lekarzem tworzy fikcyjne środowisko nauki praktycznej.

 

Uwzględniając powyższe składam na ręce Jego Magnificencji pytania, które głośno wybrzmiewają w środowisku lekarskim:

1) Czy KRAUM ma pełne przekonanie, że zniesienie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów przyniesie pozytywne skutki dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia?
2) Czy KRAUM uważa, że staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów powinien zostać zniesiony już od przyszłego roku akademickiego? Oznacza to poważną zmianę w toku kształcenia dla roczników, które już rozpoczęły naukę.
3) Dlaczego przed podjęciem tak daleko idącej uchwały KRAUM nie zwróciła się o konsultacje do samorządu lekarskiego?

 

Zwracam się do Jego Magnificencji w formie listu otwartego, ponieważ omawiany problem wymaga publicznej debaty.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes ORL WIL

lek. Artur de Rosier

 

  • data: 24-11-2021

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.