W związku z utworzeniem w dniu 24 stycznia 2018 roku rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 992), lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu – w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku.

Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek w formie pisemnej składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, załączając do niego oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Wobec faktu, iż aktualnie obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach (brak w nim działu odnoszącego się do wytwarzania odpadów), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu opracował dodatkowy formularz, w którym możliwe jest wskazanie danych takich jak miejsce wytwarzania odpadów oraz kodów wytwarzanych odpadów.

Wzory wniosku, oświadczenia oraz dodatkowego załącznika znajdują się poniżej; są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu .

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

W razie wątpliwości związanych ze składaniem wniosku do BDO, OIL zaleca kontakt z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Poniżej komunikat NIL w tej sprawie,  link do strony, gdzie można pobrać wniosek i inne informacje:

https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/nowelizacja-ustawy-o-odpadach-zmiany-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

https://bdo.mos.gov.pl/web/

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.