Przypominamy, że lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa. Rejestr ten stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Jak informuje portal BDO od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Wniosek w formie pisemnej składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, załączając do niego oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Formularz wniosku oraz stosowny wzór oświadczenia znajdują się na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

  • – osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • – wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • – za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • – przez platformę ePUAP

 

Kontakt w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie spraw związanych z obsługa wniosków i zmiany haseł podany jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/#info

W Wielkopolsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. 0048/61 626 64 00

 

OKM WIL

  • data: 03-12-2019

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.