Publikujemy odpowiedź Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia- pani Agnieszki Pachciarz na pismo z dnia 03 marca 2018 roku, w którym to Wielkopolska Izba Lekarska zwróciła się z zapytaniem o nowe zasady zgłaszania przez świadczeniodawców przerw w udzielaniu świadczeń. (PISMO)

  • data: 06-04-2018

Podziel się tą wiadomością