Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy

wiadomość o śmierci naszego Kolegi

ś. † p.

dr. Mariusza Mieszczańskiego

współzałożyciela i aktywnego działacza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,

Członka Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL I i II kadencji.

Żegnamy ogromnego społecznika, człowieka prawego

i szlachetnego o wielkiej skromności

osobistej, lekarza z powołania o wysokiej etyce zawodowej.

Rodzinie i Bliskim, w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, składam wyrazy głębokiego współczucia.

Krzysztof Kordel

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 02 sierpnia 2017 r. o godz. 1400

w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy św. na cmentarzu miejskim

przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu.

  • data: 01-08-2017

Podziel się tą wiadomością