Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś. † p.

Karola Meissnera

Benedyktyna, Członka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Długoletniego Członka Komisji Etyki Lekarskiej

Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Żegnamy człowieka prawego

i szlachetnego, lekarza o wielkiej

skromności i godności zawodowej

                                                                                                      Lekarze

                                                                                   Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

 

 

  • data: 21-06-2017

Podziel się tą wiadomością