Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej upoważniła Prezesa WIL do wystąpienia do NIL z inicjatywą organizacji ogólnopolskiej konferencji na temat elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

W opinii ORL WIL i wobec niewystarczającego poziomu informacyjnego, który jest przekazywany przez organy i instytucje należy przeprowadzić merytoryczną debatę z udziałem jak najszerszej ilości przedstawicieli środowiska, które będzie codziennie korzystać z opracowanych narzędzi i procedur.

  • data: 16-05-2017

Podziel się tą wiadomością