Relacja

 
6 kwietnia 2019 roku odbył się Nadzwyczajny XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy. Zorganizowany został na ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, gdzie Wielkopolska Izba Lekarska prowadzi od niedawna Centrum Szkoleniowe EDUWIL. „Jesteśmy u siebie.” – podkreślał Prezes ORL WIL Artur de Rosier.

Nadzwyczajny Zjazd odbywał się miesiąc po XLI okręgowym Zjeździe Lekarzy, podczas którego przed punktem obrad przyjmującym budżet, zabrakło kworum. Tym razem frekwencja dopisała, dzięki czemu przyjęto budżet na 2019 rok, przeprowadzono wybory uzupełniające do składu organów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego, podjęto  uchwały i apele.

Delegaci wspólną minutą ciszy uczcili zmarłych lekarzy, a wśród nich Urszulę Balicką – działającą od 2003 roku w organach odpowiedzialności zawodowej oraz Piotra Żelasko – lekarza rezydenta, który zginął tragicznie 3 kwietnia 2019 roku w wypadku w Puszczykowie. Prezes ORL WIL Artur de Rosier, otwierając zjazd, przedstawił działania izby od ostatniego zjazdu tj. w ciągu ostatniego miesiąca a wśród nich m.in. 490 osób, które skorzystały ze szkoleń WIL, aplikację na telefon z wieloma funkcjami przydatnymi lekarzowi WIL, czy pomoc lekarzom w trudnych sytuacjach życiowych w tym córce lekarki, dla której malujące lekarki WIL wystawiły swoje obrazy.

Po otwarciu Zjazdu wybrano Prezydium Zjazdu, któremu przewodniczył Krzysztof Połeć.

Przyjęcie budżetu na 2019 rok poprzedziło wystąpienie Skarbnika ORL WIL Marcina Karolewskiego, który zaznaczał, że budżet nie jest celem samym w sobie tylko jest środkiem do osiągania celu. Podkreślił, że zmiany, które jego zdaniem są ewolucyjne a nie rewolucyjne zostały wcześniej zaakceptowane przez Okręgową Radę Lekarską.

Oprócz przyjęcia budżetu, podjęto uchwały: „inwestycyjną” związaną z budynkiem C znajdującym się na terenie siedziby WIL oraz „organizacyjną” dotyczącą organizacji obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na Zastępców OROZ wybrano lekarzy dentystów Halinę Papierz oraz Pawła Jarusa, a do składu OSL lekarza Beatę Błaszak.

Odbyła się dyskusja programowa po której podjęto następujące uchwałę zobowiązującą ORL WIL do utworzenia Komisji ds. Szpitalnictwa ORL oraz apele:
do Ministra Zdrowia w sprawie wykonania porozumienia z lekarzami rezydentami zawartego 8 lutego 2018 r.
do lekarzy i lekarzy dentystów członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu do okazania solidarności z lekarzami rezydentami, w szczególności poprzez rozważenie podjęcia ewentualnych akcji protestacyjnych
do Ministra Zdrowia i NFZ o opracowania zasad osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością
do Ministra Zdrowia i NFZ o opracowanie i sfinansowanie systemu tłumaczy dla pacjentów będących cudzoziemcami zgłaszających się do lekarzy w ramach ubezpieczenia w NFZ, które im przysługuje z tytułu legalnie wykonywanej pracy w Polsce
do NRL i NROZ o opracowanie jednolitych wytycznych postępowania w przypadku pacjentów będących cudzoziemcami przyjmowanych w ramach ubezpieczenia NFZ, którzy nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się z lekarzem
do ORL o umieszczanie na stronie internetowej WIL informacji o terminie i porządku obrad posiedzeń ORL WIL
do NRL o podjęcie inicjatywy mającej na celu doprowadzenie do obligatoryjnego korzystania przez organy administracji publicznej z informacji potwierdzających uprawnienia i kompetencje lekarzy i lekarzy dentystów dostępnych w formie elektronicznej
do NRL o rozpoczęcie prac nad rekompensatą finansową dla lekarzy za wystawianie e-zwolnień na rzecz ZUS i KRUS
do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący e-ZLA.

Katarzyna Strzałkowska, Rzecznik Prasowy WIL


 

Materiały dla Delegatów

 
Organy WIL
Sprawozdanie OROZ
Sprawozdanie OSL
Sprawozdanie OKR WIL
Opinia Komisji Rewizyjnej
Uchwała OKR WIL w sprawie udzielenia absolutorium ORL WIL za rok 2018

Materiały finansowe
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018
Budżet WIL na 2019

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Socjalnej
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Finansowej
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji ds. Wizerunku i Integracji

Sprawozdania z działalności delegatur:
Sprawozdanie z działalności Delegatury Leszczyńskiej w roku 2018
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie w roku 2018
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu w roku 2018
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile w roku 2018
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej w roku 2018


 

Galeria

Foto: Katarzyna Michalska

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.