Relacja

 
9 marca 2019 roku odbył się XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy. Zjazd otworzył Artur de Rosier – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Delegaci uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczny dyżur.

Prezes ORL WIL Artur de Rosier powitał zaproszonych gości a wśród nich: Marlenę Sierszchulską – Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Michała Musielaka – Prorektora ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionami UM w Poznaniu, Wielkopolan z Naczelnej Izby Lekarskiej: Grzegorza Wronę – Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Andrzeja Cisło – Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasza Jankowskiego – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Konrada Maćkowiaka – Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, Andrzeja Rataja – Prezesa Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, Krystynę Babiak – Wicedziekana ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych, Tomasza Kaczmarka – Wiceprzewodniczącego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, adw. Macieja Michałka – Zastępcę Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej, Jarosława Sołowieja – Zastępcę Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Beatę Raczak – Dyrektora Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska S.A.
Listy nadesłali m.in. Prezesi ORL OIL: w Częstochowie, w Gdańsku i w Opolu, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po krótkich wystąpieniach gości odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”. Odznaczenie otrzymali: Mirosław Bogacki, Jerzy Harasymczuk, Piotr Jankowiak, Czesław Juszczak, Marek Kubasik, Wojciech Kuczyński, Danuta Kurzawska-Firlej, Tomasz Maksymiuk, Przemysław Mańkowski, Bożena Sadowska-Brzezińska, Jerzy Teleżyński,  Józef Wcisłek, Jacek Zabielski. W imieniu doktora Jerzego Teleżyńskiego odznaczenie odebrała córka Magdalena Teleżyńska-Krawczyk. Odznaczenie przyznano także nieobecnym na Zjeździe Piotrowi Sudzie i Stanisławowi Tamborowi.

Tytuł „Mentora”, będący nagrodą środowiska młodych lekarzy dla swoich Nauczycieli, którzy w swojej działalności dydaktycznej dali się poznać z jak najlepszej strony, otrzymała Anna Gotz-Więckowska, która nie mogła przybyć na Zjazd. Bartosz Urbański – Przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy ORL WIL wskazał na piękno statuetki, która zostanie wręczona Annie Gotz-Więckowskiej w innym terminie.

„Medal Honorowy” otrzymała Janina Kręblewska-Ciernioch – wieloletnia Główna Księgowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Medal wręczyli Prezes ORL WIL Artur de Rosier wraz z ze Skarbnikiem ORL WIL Marcinem Karolewskim.

Wręczono gratulacje Lekarzom Seniorom, którzy ukończyli 90-ty rok życia. Gratulacje otrzymali Mistrzowie i Nauczyciele: Jerzy Garstka, Zofia Kaszuba, Bożena Kattner-Olszewska, Krystyna Kajca, Wanda Kocięcka, Andrzej Lorkiewicz, Bogumił Łajp,  Zofia Matuszyńska, Zofia Mikołajczyk-Toboła, Marian Napierała, Zygmunt Skrzypiński, Zofia Woźniak. „Przypominam, że naszym Nauczycielom i Seniorom należy się szacunek” – podkreślił Stanisław Maciej Dzieciuchowicz – Przewodniczący Komisji ds. Emerytów i Rencistów ORL WIL, który wraz z Prezesem ORL WIL Arturem de Rosier wręczał gratulacje.

Tytuł „Sportowca Roku 2018” otrzymała Lidia Buńkiewicz a statuetkę wręczali Pani Doktor dr Katarzyna Dylewicz oraz Wojciech Łącki z Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji ORL WIL.

Uroczyście pogratulowano lekarzowi Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Jagodzie Tryc, która z najlepszym wynikiem zdała Lekarski Egzamin Końcowy oraz lekarzowi dentyście Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Jakubowi Pilarskiemu, który z najlepszym wynikiem zdał Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Gratulacje składali wraz z Prezesem ORL WIL Arturem de Rosier Przewodniczący Komisji ORL WIL: Kształcenia – Jacek Wysocki Młodych Lekarzy – Bartosz Urbański, Stomatologicznej – Wiceprezes ORL WIL Jacek Zabielski.

Po zakończeniu uroczystej części zjazdu odbyła się część robocza.

Na Przewodniczącego XLI OZL wybrano Krzysztofa Połecia. Na Zastępców Przewodniczącego XLI OZL wybrano Krzysztofa Kordela i Bartosza Urbańskiego, na Sekretarza XLI OZL Macieja Marcinowskiego, na Zastępców Sekretarza XLI OZL Teresę Koźmińską, Sławomirę Tomaszyk-Kozłowską, Krystynę Horoszkiewicz.

Rozpoczęły się wybory uzupełniające do składów: Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Wyborczej.

W części sprawozdawczej Prezes ORL Artur de Rosier przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezes OSL prof. Jerzy Sowiński z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Paweł Kopyra z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Karolak z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy zatwierdzili sprawozdania organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej Marcin Karolewski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Delegaci XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Delegaci XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy udzielili Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier podziękował delegatom XLI OZL WIL za udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Delegaci XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy nie głosowali nad przyjęciem projektu budżetu na 2019 rok oraz nie dokończyli wyborów uzupełniających z powodu braku kworum.

Katarzyna Strzałkowska, Rzecznik Prasowy WIL


 

Materiały dla Delegatów

 
Uchwały:
w sprawie przyjęcia porządku obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
załącznik do uchwały OZL WIL z dnia 09.03.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad XLI OZL WIL
w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
załącznik do uchwały z dnia 09.03.2019 r. OZL WIL w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XLI OZL WIL
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej – projekt
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – projekt
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego – projekt
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej – projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 – projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2018 rok – projekt
w sprawie budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na rok 2019 – projekt

Pozostałe materiały znajdują się w zakładce XLII OZL Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy WIL (2019)


 

Galeria

Foto: Katarzyna Michalska


 

Film

Film: Anna Grzesiak

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.