Relacja

 
W dniach 2-5 października 2020 roku odbył się XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy, w którym uczestniczyło 169 delegatów. Delegaci głosowali w trybie obiegowym. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności w 2019 roku: Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2019 rok, przyjął budżet na 2020 rok.

O obiegowym trybie Zjazdu zadecydowała Okręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu 29 sierpnia 2020 roku. Gościem posiedzenia ORL w trybie teleinformatycznym był doktor Tomasz Ozorowski, mikrobiolog, który wypowiedział się m.in. na temat niebezpieczeństw związanych z organizacją Zjazdu w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Prezes ORL WIL przedstawił też stanowisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Jednocześnie utraciła moc poprzednia uchwała podjęta w tej kwestii przez ORL WIL dotycząca organizacji Zjazdu we wrześniu.

Katarzyna Strzałkowska, Rzecznik Prasowy WIL


 

Materiały dla Delegatów

 
Uchwały:
w sprawie zwołania XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej – projekt
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – projekt
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego – projekt
w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej – projekt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 – projekt
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2019 rok – projekt
w sprawie budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na rok 2020 – projekt

Regulamin
Regulamin XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Sprawozdania Organów WIL
Sprawozdanie ORL
Sprawozdanie OROZ
Sprawozdanie OSL
Sprawozdanie OKR WIL

Budżet
Sprawozdanie z wykonania budżetu WIL za 2019 r
Projekt budżetu WIL na 2020 r

Absolutorium
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w 2019 r.
Uchwała OKR WIL o absolutorium dla ORL WIL

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Sprawozdanie Mediatora
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Socjalnej
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Finansowej
Sprawozdanie Komisji  ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji ds. Wizerunku i Integracji

Sprawozdania z działalności delegatur:
Sprawozdanie z działalności Delegatury Leszczyńskiej w roku 2019
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie w roku 2019
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu w roku 2019
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile w roku 2019
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej w roku 2019

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.