Relacja

W dniach 21-24 maja 2021 roku odbył się XLIV Okręgowy Zjazd Lekarzy, w którym uczestniczyło 162 delegatów. Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 kwietnia 2021 roku delegaci głosowali w trybie głosowań obiegowych z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej.

ZKM WIL


 

Uchwały przyjęte przez OZL

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Rady Lekarskiej za 2020 rok
Uchwała w sprawie budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na rok 2021
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej


 

Materiały dla Delegatów

Uchwała w sprawie zwołania XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w trybie obiegowym

Sprawozdania Organów WIL
Sprawozdanie ORL
Sprawozdanie OROZ
Sprawozdanie OSL
Sprawozdanie OKR WIL

Materiały finansowe
Sprawozdanie z wykonania budżetu WIL za 2020 r
Projekt budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na 2021 rok

Absolutorium
Uchwała OKR WIL w sprawie udzielenia absolutorium dla ORL WIL

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Bioetycznej
Sprawozdanie Komisji Historycznej
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Sprawozdanie Komisji ds. finansowania działalności leczniczej i warunków wykonywania zawodu
Sprawozdanie Komisji Socialnej
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy
Sprawozdanie Komisji Finansowej

Sprawozdania z działalności delegatur:
Sprawozdanie z działalności Delegatury Leszczyńskiej
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koninie
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Kaliszu
Sprawozdanie z działalności Delegatury w Pile
Sprawozdanie z działalności Delegatury Ostrowsko-Krotoszyńskiej

Pozostałe sprawozdania
Sprawozdanie OKW WIL

Dodatkowe materiały:
Oświadczenie dotyczące adresu poczty elektronicznej i telefonu komórkowego wykorzystywanego do udziału w głosowaniach obiegowych
Instrukcja głosowania za pośrednictwem aplikacji Głosuj24

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.