Relacja

 
9 kwietnia 2016 roku odbył się już 38 sprawozdawczy zjazd lekarzy. W zjeździe udział wzięli lekarze delegaci oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył prezes WIL dr Krzysztof Kordel. Powitał przybyłych gości. Mec. Piotra Jurkiewicza, doradce Wicewojewody Województwa Wielkopolskiego, Łukasza Krzysztofiaka, dyrektora Wydziału Polityki i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Magdalenę Pietrusiak-Adamską, dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Włodzimierza Drabera, Przewodniczącego Wielkopolskiej Izby Budownictwa, dr n med. Konrada Maćkowiaka Sekretarza Wojskowej Izby Lekarskiej. mgr. Tomasza Kaczmarka Wiceprzewodniczącego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, adw. Marek Woźnicki , przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokatów w Poznaniu.

Następnie wręczono nagrody:
– Sportowiec  roku – dr Tomasz Kaczmarek za szczególne osiągnięcia w kolarstwie.
Wyróżnienia „Mentor” w plebiscycie młodych lekarzy otrzymali  dr n. med. Szczepan Cofta, oraz dr Paweł Staszewski.
– Medal honorowy WIL otrzymali: prof. prawa Joanna Haberko za długoletnią współpracę z WIL w ramach Komisji Bioetyki oraz innych wspólnych przedsięwzięć,  prof. Zyta Płotkowiak, oraz mgr Barbara Jankowiak, pierwszy pracownik WIL, który otrzymał to wyróżnienie za szczególnie dobrą pracę na rzecz WIL.

Następnie uhonorowano zgodnie z tradycja wypracowaną w ostatnich latach nestorów, którzy ukończyli 90 lat. Otrzymali list gratulacyjny, kwiaty oraz gratyfikacje finansowe: dr Antoni Bagiński, dr Bronisław Fiszer, dr Teresa Kamińska, dr Joanna Kiąca-Fryczkowska, dr Wojciech Meissner, dr Tatiana Stróżyk, dr Stanisław Szczotka, dr Gustawa Urbaniak, dr Janusz Korytowski.

Medalami zasłużony dla WIL odznaczeni zostali prof. Stanisław Czekalski, dr Zofia Pawlaczyk, Dr Artur de Rosier, prof. Jan Żeromski, dr Danuta Śmigielska.
Wyróżnieni za najlepiej zdany Lek: dr Sylwia Iwańczyk i LDEK dr Sylwia Martyniuk.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu oraz prezydium, komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków. Prowadzenie obrad powierzono dr Wojciechowi Buxakowskiemu i przystąpiono do sprawozdawczej części zjazdu. Rozpatrzono sprawozdania organów WIL. Sprawozdanie ORL w skład którego wchodzą również sprawozdania komisji problemowych WIL, oraz delegatur prezentuje się imponująco. Radzę przeczytać. Wszystkie materiały zjazdowe zamieszczone są na stronie internetowej WIL. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte nie tylko bez żadnych głosów przeciwnych, ale również bez głosów wstrzymujących się. Jest to warte odnotowania. Absolutorium dla ORL uchwalono również jednomyślnie. Ja nie pamiętam takiego faktu w historii WIL!

Z inicjatywy Komisji ds. Młodych Lekarzy powstał projekt programu refundującego część kosztów szczepień przeciw pneumokokom. O refundację ubiegać się będą mogli członkowie WIL, którzy regularnie płacą składki członkowskie, a ich dzieci rozpoczęły cykl szczepień przed ukończeniem 3 roku życia. Kwota refundacji nie przekroczy 500 zł. Szczegółowe uregulowania przyjmie Rada Okręgowa na swoim najbliższym posiedzeniu, a program zostanie uruchomiony najprawdopodobniej maju 2016 r.

Kontrowersje wywołał projekt uchwały zezwalający na uruchomienie środków finansowych w wysokości do 2300000 PLN na zakup kolejnego budynku przy ulicy Niepodległości. Budynek ten sąsiaduje z siedziba WIL i byłby przeznaczony na hostel dla członków WIL. Jednocześnie stanowiłby lokatę kapitału oraz pozwoliłby na naszym ternie wybudować kolejny budynek ze salą wykładowa na 100 osób. Aktualnie pomieszczenia znajdujące się w dyspozycji WIL nie starczają już na prowadzona z wielkim rozmachem działalność  szkoleniową. Bez zakupu sąsiedniej działki z budynkiem nie da się nic więcej wybudować. Ostatecznie uchwałę  przegłosowano zdecydowana większością głosów. Pomimo że projekty wszystkich uchwał delegaci otrzymali w materiałach zjazdowych pojawiły się zarzuty że obrady w tej kwestii nie były prowadzone transparentnie. Stanowczo się z tym nie zgadzam. Każdy delegat dysponował pełnym tekstem uchwały. Dyskusja była prowadzona bez ograniczeń, a każdy kto zgłosił zapytanie otrzymał na nie odpowiedź. Szczególnie przykre jest to że pretensje zgłaszali niektórzy członkowie ORL, która na przynajmniej dwóch posiedzeniach dyskutowała w tej sprawie i wtedy głosu nie zabierali. No cóż, było to już poza obradami w przerwie obiadowej i poza zepsuciem mi apetytu żadnego formalnego znaczenia nie miało. Uchwałę o podjęciu działań w sprawie nowej sali konferencyjnej podjęto już bez zastrzeżeń i projekt budżetu na 2016 rok przyjęto jednogłośnie.

Po przerwie obiadowej do głosu doszła Komisja Uchwał i Wniosków. Przygotowano następujące uchwały, stanowiska i apele:
– Uchwała w sprawie ułatwienia lekarzom uzyskania zatrudnienia oraz stworzenia bazy danych zawierającej oferty pracy dla lekarzy.
– Apel do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia zdawania egzaminu specjalizacyjnego w ostatnim roku specjalizacji. Apel ma na celu wyeliminowanie martwego okresu w którym lekarz traci już rezydenturę, ale nie może być jeszcze zatrudniony jako specjalista, co skutkuje tym że jest zatrudniony na upokarzających warunkach, lub nie ma pracy.
– Apel w sprawie uregulowania minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów.
200% dla lekarza i 300% przeciętnego wynagrodzenia dla specjalisty. To tylko przypomnienie uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy z 2006 roku. Całkiem słuszne w kontekście pogłosek o przywróceniu tzw. siatki płac.
-Apel do Ministra Zdrowia w sprawie powstrzymania wejścia w życie E-zwolnień.
Podjęto stanowisko w sprawie jedności samorządu. W tej sprawie odbyła się burzliwa dyskusja. Stanowisko było inspirowane interpelacją poselską Pani Poseł Szydełko w sprawie postulatów autonomii stomatologów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Moje omówienie nie jest protokołem ze Zjazdu, a jedynie relacją. Protokół za wszystkimi załącznikami ukaże się w najbliższym czasie na stronie WIL. Każdy delegat może zgłosić poprawki.
Pozdrawiam.
Przewodniczący 38 zjazdu lekarzy, sekretarz ORL Wojciech Buxakowski.

Uchwały i apele dostępne są na stronie.


 

Materiały dla Delegatów

 
Sprawozdania Organów WIL
Sprawozdanie Rady Okręgowej za 2015 r.
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2015 r.
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2015 r.
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza za 2015 r.

Materiały finansowe:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Opinia Komisji Rewizyjnej

Sprawozdania Komisji ORL WIL
Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Praktyk Lekarskich za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Kształcenia Medycznego za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Zasad Finansowania Działalności Leczniczej i Warunków Wykonywania Zawodu za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji Historycznej za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji Finansowej za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Integracji za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Kultury i Sportu za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji Etyki Lekarskiej za 2015 r.
Sprawozdanie Komisji Socjalnej za 2015 r.
Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Kontaktów z zagranicą za 2015 r.

Sprawozdania z działalności delegatur:
Sprawozdanie Delegatury Kaliskiej za 2015 r.
Sprawozdanie Delegatury Konińskiej za 2015 r.
Sprawozdanie Delegatury Leszczyńskiej za 2015 r.
Sprawozdanie Delegatury Ostrowsko- Krotoszyńskiej za 2015 r.
Sprawozdanie Delegatury Pilskiej za 2015 r.


 

Galeria

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.