UWAGA: 

Decyzją delegatów na XLVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowa Rada Lekarska została zobowiązana do wypracowania nowego regulaminu pomocy materialnej i wsparcia kształcenia. Do tego czasu zawieszone zostają wszelkie programy socjalne z wyłączeniem zapomóg losowych i pośmiertnych.

W związku z powyższym, do dnia 30 czerwca zawieszone zostają programy:

– program „Szczepienia+”

– zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

– refundacja kosztów kształcenia

co jest równoznaczne z brakiem rozpatrywania wniosków złożonych po 28 lutego 2022 r.

Nowe zasady muszą zostać przyjęte przez ORL do 30 czerwca br. i zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Za przygotowanie regulaminu odpowiedzialna będzie specjalna komisja w skład której wejdą m.in. przewodniczący Komisji Socjalnej, ds. Emerytów i Rencistów, ds. Młodych Lekarzy, Stomatologicznej oraz ds. Kształcenia Medycznego.

Decyzja delegatów pozwoli dostosować możliwości wsparcia członków WIL do dzisiejszych realiów. Warto nadmienić, że obecnie opieramy się na uchwałach sięgających początku lat 90-tych XX wieku.


 

Informujemy, że Komisja Socjalna dysponuje corocznie środkami finansowymi, za pomocą których organizuje pomoc materialną w następujących zakresach i na następujących zasadach:

Zapomoga losowa - koleżeńska1-2 razy w roku do kwoty 3000 zł rocznie

Wniosek o przyznanie zapomogi musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon wnioskodawcy
 • UZASADNIENIE (opis trudnej sytuacji losowej, zdrowotnej, materialnej)
 • Czytelny podpis
 • Numer konta bankowego lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki

 • Dokument potwierdzający stan zdrowia (aktualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia)
 • Dokumenty o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup aparatu słuchowego, sprzętu rehabilitacyjnego itd.
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji renty/emerytury, kserokopia PIT-u za poprzedni rok dla osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga losowa - sierocazapomoga przyznawana dla dzieci po zmarłych lekarzach – członkach WILkwota 2.000 zł rocznie

Wniosek o wypłatę zapomogi losowej dla sierot po zmarłych lekarzach musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię, nazwisko zmarłego rodzica
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu rodzica - lekarza
 • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Dla osób powyżej 18 roku życia zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga losowa - pośmiertnazapomoga wypłacana na wniosek współmałżonka, złożony nie później niż 3 lata po śmierci lekarza – członka WILkwota 2.000 zł (jednorazowo)

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu (na akcie zgonu wpisany jest małżonek osoby zmarłej)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga losowa - pośmiertnazapomoga wypłacana dla lekarza po śmierci współmałżonka, który nie był lekarzemkwota 2.000 zł (jednorazowo)

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu (na akcie zgonu wpisany jest małżonek osoby zmarłej)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga z tytułu urodzenia dzieckazapomoga przyznana jednorazowo do końca pierwszego roku życia dziecka1.000 zł na pierwsze dziecko2.000 zł na drugie i kolejne dziecko

Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Kserokopię PIT-u rocznnego za ubiegły rok dot. osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Oświadczenie o członkach rodziny będących na utrzymaniu lekarza lub we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej

Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka są opodatkowane (PIT 11).

ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA SĄ PRZYZNAWANE JEŻELI DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 3.500 ZŁ. NA MIESIĄC (BRUTTO)

 

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną tutaj-  Klauzula zgody

Podstawy prawne:

 1. Uchwała nr 101/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej z funduszu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Szczegółowe informacje:

mgr Marta Nowicka61 852 58 60 wew. 424783 999 030

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.