Informujemy, że Komisja Socjalna dysponuje corocznie środkami finansowymi, za pomocą których organizuje pomoc materialną w następujących zakresach i na następujących zasadach:

Zapomoga losowa - koleżeńska1-2 razy w roku do kwoty 3000 zł rocznie

Wniosek o przyznanie zapomogi musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon wnioskodawcy
 • UZASADNIENIE (opis trudnej sytuacji losowej, zdrowotnej, materialnej)
 • Czytelny podpis
 • Numer konta bankowego lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki

 • Dokument potwierdzający stan zdrowia (aktualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia)
 • Dokumenty o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup aparatu słuchowego, sprzętu rehabilitacyjnego itd.
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji renty/emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy o zasiłku chorobowym
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga losowa - sierocazapomoga przyznawana dla dzieci po zmarłych lekarzach – członkach WILkwota 2.000 zł rocznie

Wniosek o wypłatę zapomogi losowej dla sierot po zmarłych lekarzach musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię, nazwisko zmarłego rodzica
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu rodzica - lekarza
 • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Dla osób powyżej 18 roku życia zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki
 • Kserokopia decyzji o waloryzacji renty rodzinnej plus zaświadczenie z zakładu pracy rodzica
 • Może być oświadczenie osoby powyżej 18 roku życia, ze całkowicie utrzymuje się z renty po zmarłym rodzicu (wtedy nie wymagamy zaświadczenia z zakładu pracy rodzica)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej

ZAPOMOGI LOSOWE DLA SIEROT PO LEKARZACH SĄ PRZYZNAWANE JEŻELI DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 3500 ZŁ. NA MIESIĄC (NETTO)

Zapomoga losowa - pośmiertnazapomoga wypłacana na wniosek współmałżonka, złożony nie później niż 3 lata po śmierci lekarza – członka WILkwota 2.000 zł (jednorazowo)

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu (na akcie zgonu wpisany jest małżonek osoby zmarłej)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga losowa - pośmiertnazapomoga wypłacana dla lekarza po śmierci współmałżonka, który nie był lekarzemkwota 2.000 zł (jednorazowo)

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu (na akcie zgonu wpisany jest małżonek osoby zmarłej)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej
Zapomoga z tytułu urodzenia dzieckazapomoga przyznana jednorazowo do końca pierwszego roku życia dziecka1.000 zł na pierwsze dziecko2.000 zł na drugie i kolejne dziecko

Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Kserokopię wszystkich PIT- ów rocznych z poprzedniego roku
 • Oświadczenie o członkach rodziny będących na utrzymaniu lekarza lub we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia)
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną poniżej

Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka są opodatkowane (PIT 8c).

ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA SĄ PRZYZNAWANE JEŻELI DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 3.500 ZŁ. NA MIESIĄC (NETTO)

 

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną tutaj-  Klauzula zgody

Podstawy prawne:

 1. Uchwała nr 101/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej z funduszu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Szczegółowe informacje:

mgr Wiktoria Walczak61 852 58 60 w.108783 993 902

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.