Informujemy, że Komisja Socjalna dysponuje corocznie środkami finansowymi, za pomocą których organizuje pomoc materialną w następujących zakresach i na następujących zasadach:

Zapomoga losowa - koleżeńska1-2 razy w roku do kwoty 2.100 zł rocznie

Wniosek o przyznanie zapomogi musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon wnioskodawcy
 • UZASADNIENIE (opis trudnej sytuacji losowej, zdrowotnej, materialnej)
 • Czytelny podpis
 • Numer konta bankowego lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki

 • Dokument potwierdzający stan zdrowia (aktualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia)
 • Dokumenty o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup aparatu słuchowego, sprzętu rehabilitacyjnego itd.
 • Ostatnia decyzja o waloryzacji renty/emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy o zasiłku chorobowym
Zapomoga losowa - sierocazapomoga przyznawana dla dzieci po zmarłych lekarzach – członkach WILkwota 2.000 zł rocznie

Wniosek o wypłatę zapomogi losowej dla sierot po zmarłych lekarzach musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię, nazwisko zmarłego rodzica
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu rodzica - lekarza
 • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Dla osób powyżej 18 roku życia zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki
 • Kserokopia decyzji o waloryzacji renty rodzinnej plus zaświadczenie z zakładu pracy rodzica
 • Może być oświadczenie osoby powyżej 18 roku życia, ze całkowicie utrzymuje się z renty po zmarłym rodzicu (wtedy nie wymagamy zaświadczenia z zakładu pracy rodzica)

ZAPOMOGI LOSOWE DLA SIEROT PO LEKARZACH SĄ PRZYZNAWANE JEŻELI DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 3500 ZŁ. NA MIESIĄC (NETTO)

Zapomoga losowa - pośmiertnazapomoga wypłacana na wniosek współmałżonka, złożony nie później niż 3 lata po śmierci lekarza – członka WILkwota 2.000 zł (jednorazowo)

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu (na akcie zgonu wpisany jest małżonek osoby zmarłej)
Zapomoga losowa - pośmiertnazapomoga wypłacana dla lekarza po śmierci współmałżonka, który nie był lekarzemkwota 2.000 zł (jednorazowo)

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Imię i nazwisko zmarłego
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu zgonu (na akcie zgonu wpisany jest małżonek osoby zmarłej)
Zapomoga z tytułu urodzenia dzieckazapomoga przyznana jednorazowo do końca pierwszego roku życia dziecka1.000 zł na pierwsze dziecko2.000 zł na drugie i kolejne dziecko

Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres wnioskodawcy
 • Telefon kontaktowy
 • Czytelny podpis
 • Numer konta lub inny sposób odbioru zapomogi (kasa lub przekaz pocztowy)

Wymagane załączniki:

 • Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatni miesiąc, zaświadczenie o wysokości zasiłku macierzyńskiego lub kserokopię PIT-u z poprzedniego roku dla osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą
 • Oświadczenie o członkach rodziny będących na utrzymaniu lekarza lub we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia)

Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka są opodatkowane (PIT 8c).

ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA SĄ PRZYZNAWANE JEŻELI DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 3.500 ZŁ. NA MIESIĄC (NETTO)

 

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody dostępną tutaj-  Klauzula zgody

Podstawy prawne:

 1. Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 86/2014/VII z dnia 15 lutego 2104 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej z funduszu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 2. Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 217/2014/VII z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 86/2014/VII z dnia 15 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej z funduszu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 3. Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 42/2015/VII z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 86/2014/VII z dnia 15 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej z funduszu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Szczegółowe informacje:

mgr Wiktoria Walczak61 852 58 60 w.108783 993 902

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.