Prezes WIL, z upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, wystosował pisma do Marszałka Sejmu RP oraz Ministra Zdrowia z wnioskiem o przesunięcie z 30 czerwca na 15 lipca terminu składania wniosków o LEK i LDEK.

 

  • data: 28-04-2017

Podziel się tą wiadomością