Publikujemy pismo skierowane do Dyrektorów i Prezesów Zarządów szpitali, które zostało wysłane przez WIL w związku z wypowiadaniem przez lekarzy zgód w ramach klauzul „opt-out”

  • data: 24-11-2017

Podziel się tą wiadomością