Publikujemy pismo skierowane do Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych zasad zgłaszania przez świadczeniodawców przerw w ich udzielaniu (PISMO)

  • data: 05-03-2018

Podziel się tą wiadomością