Do dyspozycji członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dostępna jest platforma internetowa. Dostęp do platformy internetowej następuję poprzez  zakładkę  „LOGOWANIE”.

 

Za pomocą platformy internetowej, poprzez numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz odpowiednie hasło (w pierwszym logowaniu jest to nr PESEL, a później następuje wymuszenie jego zmiany) można dokonywać wiele czynności ułatwiających wymianę informacji pomiędzy lekarzem a Wielkopolską Izbą Lekarską oraz uzyskać wiele przydatnych w codziennej praktyce lekarskiej szablonowych wzorów dokumentów opracowanych przez Kancelarię Prawną oraz innych specjalistów w danych dziedzinach. Baza zasobów jest na bieżąco powiększana.

Najważniejszą funkcjonalnością jest możliwość zgłaszania zmian w rejestrze lekarzy (do czego członków izby lekarskiej obliguje ustawa). Po wprowadzeniu za pomocą platformy nowych danych są one pobierane przez pracowników rejestru lekarzy, którzy dokonują potwierdzenia tych zmian i odsyłają stosownego maila.

Zmian tych można dokonywać w następujących zakładkach: dane osobowe, adresy, zatrudnienie. W celu potwierdzenia/ udokumentowania wprowadzonych zmian można załączyć poprzez zakładkę „Przekaż dokument” skan dokumentu np. świadectwo pracy, akt małżeństwa itp.

W zakładce „Emerytura” i „Renta” można przekazać wiadomość do księgowości o uprawnieniu do uzyskania świadczeń emerytalnych bądź rentowych. Jednocześnie za pomocą kolejnej zakładki „Przekaż dokument” można przekazać skan dokumentu potwierdzający uzyskanie uprawnień.

 

W razie pytań i sugestii odnośnie platformy internetowej prosimy o kontakt:

Marek Saj

admin@wil.org.pl

Podziel się