Z inicjatywy Komisji Historycznej WIL została opracowana gra miejska „Śladami poznańskich lekarzy”. Jej celem jest propagowanie historii i życiowych losów wybitnych przedstawicieli środowiska lekarskiego, którzy zasłużyli się w historii Miasta Poznania.

W celu promocji tej inicjatywy postanowiono zachęcić uczniów poznańskich szkół do nauki historii w nieco inny sposób – poprzez uczestnictwo w miejskiej grze. Uczestnik gry podąża po Poznaniu w celu poszukiwania wskazówek, niezbędnych do rozwiązania hasła. Po jego odgadnięciu wpisuje je na specjalnej stronie internetowej. Dla uczniów dodatkowo przewidziano bonus w postaci kursu pierwszej pomocy w tzw. stanach nagłych.

Warunek był jeden, co najmniej 20 uczniów z jednej szkoły uczestniczy w grze i pozytywnie rozwiązuje zagadkę, rejestrując się na stronie internetowej w sposób umożliwiający ich przyporządkowanie do konkretnej placówki. W zamian uczniowie z dwóch dowolnych klas szkoły i całe grono pedagogiczne miało zostać przeszkolone w zakresie pomocy w stanach nagłych.

W pomoc w promocji tego przedsięwzięcia zaangażował się również Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

W dniu 10.05.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 77 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu odbyło się pierwsze takie szkolenie.

Podziel się