Okręgowa rada lekarska przyznaje ponownie prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:
• na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej

 

PONOWNE UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej – W-2B;

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- nie wykonujemy kopii orzeczenia ! Orzeczenie w momencie składania wniosku nie powinno być starsze niż 3 miesiące Orzeczenie nie stanowi zdolności do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)

• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska);

• „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

• Aktualny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza, karta czasowego pobytu, karta stałego pobytu, zgoda na pobyt Rezydenta Długoterminowego UE);

• Zdjęcie (zdjęcie należy dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem strony DODAJ ZDJĘCIE)

Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń ORL. Aby wniosek został przedstawiony musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami,

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r.w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 513
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.