Obrady Okręgowe Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przeprowadzono w trybie hybrydowym – lekarze i lekarze dentyści zgromadzili się w Centrum Konferencyjnym EDU WIL przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu oraz online.

 

Na wstępie omówione zostały sprawy bieżące. Lek. dent. Andrzej Cisło został zapewniony przez Biuro Prawne o tym, że sporządzona zostanie opinia prawna dotycząca zarządzenia i przeprowadzenia głosowania Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL w dniach 27-29.04.2023 r.

 

Rada wskazał przedstawicielkę WIL na dwa konkursy pielęgniarskie w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

 

Następnie sekretarz ORL WIL i przewodnicząca Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przedstawiła skomplikowaną sprawę lekarza związaną z koniecznością podjęcia uchwały o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Sprawa dotyczy postępowania karnego związanego z fałszowaniem dokumentów poświadczających wykształcenie medyczne prowadzonej przez organy ścigania.

 

Zatwierdzona została zmiana w składzie Komisji Bioetycznej. Ze składu komisji odeszła prof. Joanna Haberko, w której miejsce powołano dr n. praw. Magdalenę Zamroczyńską.

 

Na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej wskazano kandydata do składu Zespołu do spraw opracowania rekomendacji wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie „no-fault”. Będzie nim prezes ORL WIL dr n. med. Krzysztof Kordel.

 

Przyjęta została uchwała dotycząca organizacji spotkania szkoleniowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności oraz członków Okręgowego Sądu Lekarskiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 czerwca br.

 

Przegłosowane także uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad wykonywania funkcji członka organu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, komisji problemowych oraz zespołów i pełnomocników Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej ze zmianami.

 

Rada zatwierdziła Regulamin przyznawania stypendiów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Szersze omówienie regulaminu zamieścimy na stronie internetowej w najbliższym czasie.

 

W ostatnim punkcie obrad prezes ORL WIL omówił kwestie związane z uruchamianym od 1 czerwca ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy. Oferta została przygotowana wg pomysłu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej specjalnie dla lekarzy i lekarzy dentystów WIL. Więcej informacji na stronie internetowej – KLIKNIJ.

 

ZKM WIL

 

 

 

  • data: 20-05-2023

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.