Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zebrała się w trybie hybrydowym – w Centrum Konferencyjnym EDU WIL oraz online. Obrady poprowadził prezes ORL WIL dr n. med. Krzysztof Kordel.

 

Na obrady zaproszona została dr hab. n. med. Małgorzata Paul z Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Dr Paul zreferowała radzie obawy zespołu związane z zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przekształceniem Kliniki w Pracownię. ORL WIL jednogłośnie przyjęła stanowisko wspierające starania lekarzy zabiegających o utrzymanie dotychczasowej rangi i struktury organizacyjnej jednostki.

 

W dalszej kolejności omówione zostały sprawy osobowe. Wskazano przedstawicieli WIL na konkursy pielęgniarskie:

– Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica – lek. Joanna Harbuzińska Turek

– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – lek. Ewa Kociałkowska

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach – lek. Piotr Cichocki

 

Zadecydowano o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dwojgu lekarzy obywateli Ukrainy i czworgu lekarzy obywateli Białorusi, a także lekarce dentystce obywatelce Ukrainy. Przedłużono prawo wykonywania zawodu lekarzom w trakcie stażu: obywatelowi Ukrainy i obywatelowi USA. Przyznano prawo wykonywania zwodu po stażu podyplomowym lekarce obywatelce Białorusi i lekarce obywatelce Ukrainy. Przedłużono ważność prawa wykonywania zawodu trojgu lekarzom obywatelom Ukrainy. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego (uchylenie dotychczasowej uchwały o warunkowym pwz oraz zakresie czynności zawodowych): dwojgu lekarzom obywatelom Ukrainy i trojgu lekarzom obywatelom Białorusi.

 

Rada powierzyła Sekretarz lek. Elżbiecie Marcinkowskiej przygotowanie projektu nowelizacji Regulaminu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w składzie:

 

Przyjęto uchwałę wprowadzenia Procedury udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej oraz prowadzenia ich rejestru.

 

Zatwierdzony został porządek obrad XLVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który odbędzie 25 marca.

 

ORL WIL przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej z funduszy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Szczegóły zaprezentujemy wkrótce.

 

Rada zatwierdziła zmianę w składzie Komisji ds. Kultury – lek. Hannę Winiarską zastąpiła lek. dent. Anna Tarajkowska.

 

Przegłosowano uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zewnętrzną obsługę księgową Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i upoważnienia do zawarcia umowy na realizację tej usługi, a także uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na oprogramowanie prawne LEX na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

 

ZKM WIL

 

  • data: 21-01-2023

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.