W ubiegłym tygodniu odbyły się jedne z pierwszych posiedzeń komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji. Posiedzenia w znakomitej większości miały charakter organizacyjny, co wiązało się m.in. ze wskazaniem składu prezydiów komisji i określeniu harmonogramu prac na kolejne miesiące. 

 

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu, przewodnicząca lek. Elżbieta Marcinkowska

Posiedzenie obyło się 4 maja. Do prezydium komisji poza przewodniczącą wybrani zostali lek. dent. Stanisław Schneider (wiceprzewodniczący) oraz Karol Lubarski (sekretarz). Przyjęto założenia do regulaminu komisji. Przewodnicząca komisji lek. Elżbieta Marcinkowska przedstawiła też zbiór aktów prawnych oraz uchwał samorządu lekarskiego regulujących ramy działania w obrębie rejestracji lekarzy oraz przyznawania PWZ.

Ustalono, że komisja będzie spotkać się co dwa tygodnie. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 10 maja, w jego trakcie opiniowanych będzie m.in. 15 spraw lekarzy cudzoziemców, w zdecydowanej większości lekarzy z Ukrainy ubiegających się o PWZ na mocy specustawy.

 

Komisja ds. Młodych Lekarzy, przewodniczący lek. Karol Lubarski

Posiedzenie odbyło się 5 maja. Przyjęto skład prezydium – zastępcą przewodniczącego został lek. Piotr Kalkowski, a sekretarzem lek. Paweł Jessa. Dyskutowano na temat programu promocji szczepień wśród lekarzy i lekarzy dentystów. Ustalono chęć przygotowania projektu przypinek o treści związanej z tematyką inicjatywy. Zdecydowano o wdrożeniu pomysłu przygotowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Komisji ds. Młodych Lekarzy. Powołano grupę roboczą, która ma za zadanie koordynować ww. projekty. Szeroko poruszono zagadnienie inicjatyw skierowanych ku lekarzom-seniorom. Zebrani na posiedzeniu członkowie KML WIL oraz liczni goście debatowali ws. modyfikacji dotychczasowych oraz powołaniu do życia nowych programów pomocy materialnej dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Wspólnie z obecnym na posiedzeniu przewodniczącym Komisji ds. Integracji, Wizerunku i Sportu ORL WIL lek. Filipem Zerbstem rozmawiano o inicjatywach służących integracji środowiska lekarskiego w Wielkopolsce, w tym grupowych aktywności sportowych. Członkowie KML omówili też temat funkcjonowania profilu Młodzi Lekarze Wielkopolska w mediach społecznościowych na portalach społecznościowych. Osobą odpowiedzialną za koordynację profilu będzie lek. Kasper Marciniak.

 

Komisja Finansowa, przewodniczący lek. Marcin Karolewski

Komisja zebrała się 6 maja o godz. 16. Wskazane zostało prezydium w składzie: wiceprzewodniczący – lek. Piotr Kalkowski, sekretarz – lek. Kasper Marciniak (przewodniczący został wskazany wcześniej przez Okręgową Radę Lekarską).

Komisja na początku nowej kadencji dokonała przeglądu wszystkich uchwał związanych z finansami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, z szczególnym uwzględnieniem uchwały nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie gospodarki finansowej samorządu lekarzy.  Komisja ustaliła też harmonogram prac na kolejne 3 miesiące.

 

6 maja zebrała się również Komisja ds. pomocy materialnej. To komisja celowa w skład w której wchodzą m.in. przewodniczący Komisji Socjalnej, ds. Emerytów i Rencistów, ds. Młodych Lekarzy, Stomatologicznej oraz ds. Kształcenia Medycznego. Jej zadaniem jest przygotowanie nowego regulaminu pomocy materialnej i wsparcia kształcenia, do czego Okręgową Radę Lekarską zobowiązała uchwała XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Nowe zasady zostaną podane pod głosowanie podczas posiedzenia ORL w dniu 11 czerwca.

 

Komisja Stomatologiczna, przewodniczący lek. dent. Jacek Zabielski  

Pierwsze w IX kadencji posiedzenie Komisji Stomatologicznej odbyło się 7 maja. W skład prezydium, poza przewodniczącym, weszli: wiceprzewodnicząca dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska, sekretarz dr n. med. Ewelina Golusińska-Kardach, lek. dent. Jarosław Lisiecki, lek. dent. Paweł Jarus, lek. dent. Dagmara Kubiak, lek. dent. Łucja Kasior, lek. dent. Stefania Soboń.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Komisja podniosła także dwie kwestie, które omówione zostaną podczas posiedzenia Prezydium ORL WIL. Pierwsza dotyczy składu osobowego Komisji Bioetycznej – w opinii stomatologów powinien się w niej znaleźć lekarz dentysta. Drugi problem poruszony w czasie obrad 7 maja dotyczy statusu Komisji Stomatologicznej w związku z uchwałą określającą, iż członek WIL nie może wchodzić w skład więcej niż dwóch komisji problemowych. Lekarze dentyści stoją na stanowisku, że ww. zapis uchwały nie powinien mieć zastosowania do Komisji Stomatologicznej.

 

 

ZKM WIL

  • data: 09-05-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.