Wydawana w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez Wojewodę  decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2 może nie być skuteczna, jeśli osoba skierowana do pracy spełnia ustawowe przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 47 ust. 3 Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Wykluczenia spełniają osoby:

– które ukończyły 60 lat (w przypadku kobiet) i ukończyły 65 lat (w przypadku mężczyzn);

– kobiety w ciąży;

– osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

– osoby wychowujące samotnie dziecko w wieku do 18 lat;

– osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

– osoby częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy;

– inwalidzi;

– osoby z orzeczoną chorobą przewlekłą, na której przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na COVID-19 lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

– osoby, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zwracamy się do Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL:

którzy wypełniali oświadczenia w ubiegłym roku, z prośbą o sprawdzenie ich aktualności i – w przypadku zmian – o wypełnienie oświadczenia ponownie i odesłanie (WIL zbiera oświadczenia od kwietnia 2020 r)

którzy spełniają warunki wykluczenia, a nie wysłali dotychczas oświadczenia z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczenia prosimy przesyłać na adres: katarzyna.michalska@wil.org.pl.

 

Lista osób, która złożyła oświadczenia o wykluczeniu z mocy prawa jest na bieżąco przekazywana Wojewodzie Wielkopolskiemu, aby maksymalnie zminimalizować możliwość skierowania przez Wojewodę osób, wobec których taka decyzja o skierowaniu nie powinna być wydana.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku otrzymania przez Lekarza i Lekarza Dentystę błędnego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii Wielkopolska Izba Lekarska zapewni kontakt z Opieką Prawną WIL po wstępnej weryfikacji zgłoszenia przesłanego na adres mailowy: prawo@wil.org.pl

 

 

Jednocześnie, w ślad za komunikatami medialnymi biura prasowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od decyzji o skierowaniu można się również odwołać, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w sytuacji, kiedy wykaże się, że osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii w szpitalu tymczasowym pracuje z chorymi na COVID-19 w macierzystym szpitalu lub realizuje istotne zadania dla szpitala i nie ma możliwości jej zastąpienia (źródło: epoznan.pl)

OKM WIL

  • data: 19-03-2021

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.