Formalności związane z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnej/specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić zarówno w biurze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jak i w biurach naszych Delegatur w Lesznie, Kaliszu, Koninie, Pile i Ostrowie Wielkopolskim.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Rejestrem Praktyk Prywatnych:

mgr Hanna Śmigielska

Anna Jarmużek

 

tel. +48 61 852 58 60 wewn. 200  lub tel. kom.  783993997 lub praktyki@wil.org.pl

  • Budynek A od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 17 00

 

lub w delegaturach

 

Wpisy/ zmiany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą drogą elektroniczną:

1. Rejestracja profilu w platformie E- PUAP (opis),

2. Wniosek o profil zaufany (opis),

3. Rejestracja w Rejestrze Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą (opis),

4. Dokonywanie zmian w istniejących księgach rejestrowych (opis).

 


 

Podziel się