Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:
•  Opłata za wpis do rejestru 109 zł (wpis do rejestru dokonywany po raz pierwszy)
• Opłata za zmianę wpisu do rejestru 54,50 zł (zmiana/zgłoszenie miejsca wykonywania praktyki, wykreślenie jednego z rodzajów praktyki, zmiana zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, administracyjna zmiana nazwy ulicy)
• Brak opłat (zmiana wpisu wynikająca z dostarczenia polisy OC, wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawieszenie/odwieszenie wykonywania praktyki, zmiana danych kontaktowych: telefon, adres poczty elektronicznej)

Opłaty należy dokonać przelewem na kontro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej:
BANK PKO BP S.A.
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
w tytule przelewu wpisując „opłata za rejestrację/zmianę wpisu praktyki imię i nazwisko oraz adres praktyki, za którą wniesiona jest opłata”

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.
Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2018.2190 t.j.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nosi datę 21 stycznia 2021 roku.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.