Wniosek A-1 dotyczy lekarza, który po raz pierwszy rejestruje praktykę w izbie lekarskiej.

Wniosek B-1.1 dotyczy lekarza, który jest już wpisany do rejestru praktyk (posiada księgę rejestrową) i rejestruje praktykę na obszarze kolejnej izby lekarskiej.

Wniosek B-1.2 dotyczy lekarza, który dokonuje zmiany w obrębie zarejestrowanej już praktyki -istniejącej księgi rejestrowej (zmiana adresu do korespondencji, zmiana adresu gabinetu lub podmiotu leczniczego, zakresu świadczeń zdrowotnych).

Wniosek B-1.3 dotyczy lekarza, który dokonuje zmiany wpisu w rejestrze dotyczącej kolejnego rodzaju praktyki lekarskiej (dopisanie praktyki do już istniejącej księgi rejestrowej) na obszarze właściwej izby lekarskiej.

Załącznik do wniosku A-1, B-1.1, B-1.3 dotyczy lekarza informującego o więcej niż jednym miejscu wykonywania praktyki w gabinecie i w przedsiębiorstwie, lub w kilku przedsiębiorstwach – w przypadku praktyki prowadzonej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Załącznik ten wypełnia lekarz wraz z wnioskiem A-1, B-1.1,B-1.3

Załącznik B-1.2 dotyczy lekarza informującego o zmianie wpisu obejmującego kilka kolejnych miejsc wykonywania praktyki. Załącznik ten wypełnia lekarz wraz z wnioskiem B-1.2

Wniosek C-1 dotyczy lekarza, który wykreśla praktykę (zaprzestaje wykonywać praktykę) na obszarze właściwej izby lekarskiej.

Wniosek A-2(I)– część pierwsza dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność leczniczą w ramach grupowej praktyki lekarskiej, którzy po raz pierwszy występują o wpisanie do rejestru.

Wniosek A-2(II) – część druga wniosku A-2(I) dotyczy poszczególnych lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność w ramach tej samej grupowej praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej.

Wniosek B-2.1(I)– część pierwsza wniosek o zmianę grupowej praktyki lekarskiej na terenie kolejnej izby lekarskiej.

Wniosek B-2.1(I)– część druga dotyczy poszczególnych lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność w ramach tej samej grupowej praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej.

Wniosek B-2.2(I) dotyczy zmiany grupowej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru (zmianę danych praktyki, listy wspólników lub partnerów, zmiany dotyczące zakresu udzielanych świadczeń i miejsca wykonywania praktyki przez wspólników lub partnerów spółki) na obszarze tej samej izby lekarskiej.

Wniosek B-2.2(II)1 wypełnia lekarz lub lekarz dentysta, który dochodzi do istniejącej praktyki grupowej.

Wniosek B-2.2(II)2 dotyczy zmiany danych lekarza lub lekarza dentysty członka spółki już wpisanej do rejestru( posiadającej księgę rejestrową).

Wniosek C-2 dotyczy również lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki informujących o zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej w formie grupowej praktyki (wykreślenie z księgi rejestrowe

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.