Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej podjęło jednomyślnie w dniu dzisiejszym stanowisko popierające protest lekarzy rezydentów i ich postulaty zgłaszane w rozmowach. Jednocześnie apeluje do Rządu RP o konstruktywne rozmowy z protestującymi.

  • data: 10-10-2017

Podziel się tą wiadomością