Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

 

PRZENIESIENIE SIĘ LEKARZA, LEKARZA DENTYSTY DO IZBY NA OBSZARZE KTÓREJ ZAMIERZA WYKONYWAĆ ZAWÓD LUB ZAMIERZA BYĆ CZŁONKIEM NIE WYKONUJĄC ZAWODU
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej- Wniosek W-3;

• Prawo wykonywania zawodu;

• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokument wystawiony jest na inne nazwisko);

• Umowa o pracę, zlecenie, o dzieło z województwa do którego lekarz się przenosi (kopia);

• Świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.

Dodatkowe pliki do pobrania Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od przesłania akt osobowych z OIL oraz terminów posiedzeń PORL.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2021 r. poz. 790 jt.)

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r., poz. 965)

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503
mgr Barbara Jankowiak
mgr Katarzyna Bukiewicz

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.