1. Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja ds. rejestracji po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:

a. w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim „Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu” oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,

b. w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji kształcenia medycznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego. Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia – stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.

2. Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji kształcenia medycznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.

3. Wpisanie do rejestru informacji i na odpowiednim „Wniosku” adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

 

PODJĘCIE WYKONYWANIA ZAWODU PO ZAPRZESTANIU JEGO WYKONYWANIA NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB PRZERWANIA WYKONYWANIA ZAWODU PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT
Wymagane dokumenty

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

• Dokument uprawniający do wykonywania zawodu.

Dodatkowe pliki do pobrania Oświadczenie o chęci podjęcia zawodu – jeśli dotyczy

• Zdjęcie (zdjęcie należy dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem strony DODAJ ZDJĘCIE)

Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi

Procedura dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

• nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego;

• nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko- dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy;

• przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu;

• miał zawieszone prawo wykonywania zawodu zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczpospolitej.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 513
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.