Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie PWZ lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia LEP/LDEP, wpisania na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-1)

Orzeczenie o stanie zdrowia (tutaj)

Oświadczenie o odbyciu stażu (tutaj)

Oświadczenie o rezygnacji ze stażu (tutaj)

Wniosek o przyznanie  PWZ lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożenia testu umiejętności,wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-1A)

Wniosek o przyznanie PWZ lekarza/lekarza dentysty,wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-2)

Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych,przyznanie PWZ lekarza/lekarza dentysty,wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-2A)

Wniosek o przyznanie/ponowne przyznanie PWZ,wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-2B)

Wniosek o przyznanie PWZ lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-2D)

Wniosek o przyznanie/ ponowne przyznanie PWZ w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (W-2C)

Wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru OIL (W-3)

Wniosek o przyznanie PWZ lekarza/lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem (W-4)

Wniosek o przyznanie ograniczonego PWZ learza/lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem (W-4A)

Wniosek o wpis na listę członków i do rejestru OIL oraz wydanie PWZ lub PWZ lekarza dentysty (W-6)

Podanie o wydanie zaświadczenia o niekaralności (tutaj)

Oświadczenie o niekaralności (tutaj)

Podanie o wydanie zaświadczenia w związku z wyjazdem do kraju UE (tutaj). Od dnia 18 stycznia 2016 r. pobierana jest opłata za wydanie zaświadczenia. Obecnie wynosi ona 60 zł.

Zrzeczenie się Prawa Wykonywania Zawodu (tutaj)

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (tutaj)

Oświadczenie o utracie PWZ (tutaj)

Oświadczenie o chęci podjęcia zawodu (tutaj)

Promesa zawarcia umowy cywilno-prawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty (tutaj)

 

Podziel się