Informujemy, że przy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu działa  Rzecznik Praw Lekarza, którego zadaniem jest  występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy.

W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Lekarza podejmuje też interwencje na rzecz indywidualnego lekarza, szczególnie, gdy naruszenie jego praw może mieć konsekwencje dla całego środowiska.

Rzecznikiem Praw Lekarza przy WIL jest dr n. med. Sławomir Smól.

Kontakt:

mail: rpl@wil.org.pl

 

Podziel się