Uwaga!
W celu osobistego odwiedzenia Biura WIL w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego WIL (ODZ WIL) lub w Dziale Rejestru Lekarzy WIL, Lekarze Stażyści i Lekarze Dentyści Stażyści proszeni są o umówienie terminu wizyty za pomocą formularza.

Formularz: UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wizyta Lekarzy Stażystów i Lekarzy Dentystów Stażystów, którzy nie umówią się na określony termin nie będzie mogła być zrealizowana.

Jednocześnie przypominamy, że w związku obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odwiedzające Biuro WIL obsługiwane będą z zachowaniem zasad sanitarnych o których mowa na stronie.

Prosimy również o przybycie z wypełnionymi już wnioskami.

 

PODANIE NA STAŻ
Wymagane dokumenty Zakończono rejestrację on-line.
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego WIL
Sposób złożenia dokumentów Formularz on-line
Termin złożenia dokumentów 30 czerwca 2020 roku
Kontakt w sprawie podania na staż Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL
odz@wil.org.pl, 61 852 58 60 w.220, 601 799 706
Termin odpowiedzi w trakcie ustalania

 

PODANIE O PRZYZNANIE PWZ W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO
Wymagane dokumenty
  • wniosek W1 (instrukcja wypełniania wniosku W1)
  • arkusz zgłoszeniowy lekarza/lekarza dentysty stażysty (instrukcja wypełniania arkusza zgłoszeniowego)
  • orzeczenie o stanie zdrowia (wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy)
  • w przypadku ukończenia uczelni innej, niż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, zaświadczenie o ukończeniu studiów ze „średnią ocen” wydane przez dziekanat uczelni (zaświadczenia o ukończeniu studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zostaną przekazane do WIL bezpośrednio przez dziekanaty)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne lub paszportowe podpisane imieniem i nazwiskiem
  • w przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski (dot. również obywateli RP) zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka polskiego lub świadectwo maturalne z polskiej szkoły średniej lub świadectwo zdanego LEK-u, LDEK-u w języku polskim
  • w przypadku obywateli innych państw również: kserokopia paszportu oraz prawo pobytu na terenie RP

 

Przy odbiorze PWZ należy także dostarczyć miękki odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty.

Sposób złożenia dokumentów Wielkopolska Izba Lekarska,
Dział Rejestru Lekarzy WIL
ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
Osobiście po umówieniu się na wizytę za pomocą formularza bądź pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Termin złożenia dokumentów 17 lipca 2020 roku,
w przypadku osób, które ze względu na późniejsze terminy egzaminów nie będą w stanie dostarczyć dokumentów do 17 lipca, wyjątkowo okres ten może zostać wydłużony do 31 lipca 2020 roku
Kontakt w sprawie podania o przyznanie PWZ Dział Rejestru Lekarzy WIL
rejestr@wil.org.pl, 61 852 58 60 wew. 190; 783 993 902
Termin odpowiedzi w trakcie ustalania

 

SMK (SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA) – ABSOLWENCI
W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu LEK/LDEK we wrześniu 2020, konieczne jest złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w Systemie Monitorowania Kształcenia oraz wniosku o LEK/LDEK.

W tym celu należy:
założyć konto w systemie SMK na stronie smk.ezdrowie.gov.pl.
złożyć wniosek o modyfikację uprawnień, na swoim koncie w SMK.
wygenerować wniosek w formie papierowej.
– wydrukowany wniosek dostarczyć osobiście do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej po umówieniu się na wizytę za pomocą formularza, działu ODZ do dnia 17 lipca 2020 w celu nadania uprawnień. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz w przypadku ukończenie uczelni innej niż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ksero zaświadczenia o ukończeniu studiów ze „średnią ocen”.
złożyć wniosek o egzamin LEK/LDEK, w systemie SMK.

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.