Uwaga!
W celu osobistego odwiedzenia Biura WIL w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego WIL (ODZ WIL) lub w Dziale Rejestru Lekarzy WIL, Lekarze Stażyści i Lekarze Dentyści Stażyści proszeni są o umówienie terminu wizyty za pomocą formularza.

Wizyta Lekarzy Stażystów i Lekarzy Dentystów Stażystów, którzy nie umówią się na określony termin nie będzie mogła być zrealizowana.

Jednocześnie przypominamy, że w związku obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odwiedzające Biuro WIL obsługiwane będą z zachowaniem zasad sanitarnych o których mowa na stronie.

Prosimy również o przybycie z wypełnionymi już wnioskami.

Wyniki naboru na staż podyplomowy od 1 października 2020 roku wraz z informacją o sposobie odbioru dokumentów stażowych wraz z prawem wykonywania zawodu dostępne są
NA STRONIE.

 

PODANIE NA ST
Wymagane dokumenty Zakończono rejestrację on-line.
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego WIL
Sposób złożenia dokumentów Formularz on-line
Termin złożenia dokumentów 30 czerwca 2020 roku
Kontakt w sprawie podania na staż Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL
odz@wil.org.pl, 61 852 58 60 w.220, 601 799 706
Termin odpowiedzi w trakcie ustalania

 

PODANIE O PRZYZNANIE PWZ W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO
Wymagane dokumenty
  • wniosek W1 (instrukcja wypełniania wniosku W1)
  • arkusz zgłoszeniowy lekarza/lekarza dentysty stażysty (instrukcja wypełniania arkusza zgłoszeniowego)
  • orzeczenie o stanie zdrowia (wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy)
  • w przypadku ukończenia uczelni innej, niż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, zaświadczenie o ukończeniu studiów ze „średnią ocen” wydane przez dziekanat uczelni (zaświadczenia o ukończeniu studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zostaną przekazane do WIL bezpośrednio przez dziekanaty)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne lub paszportowe podpisane imieniem i nazwiskiem
  • w przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski (dot. również obywateli RP) zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka polskiego lub świadectwo maturalne z polskiej szkoły średniej lub świadectwo zdanego LEK-u, LDEK-u w języku polskim
  • w przypadku obywateli innych państw również: kserokopia paszportu oraz prawo pobytu na terenie RP

 

Przy odbiorze PWZ należy także dostarczyć miękki odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty.

Sposób złożenia dokumentów Wielkopolska Izba Lekarska,
Dział Rejestru Lekarzy WIL
ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
Osobiście po umówieniu się na wizytę za pomocą formularza bądź pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Termin złożenia dokumentów 17 lipca 2020 roku.
Dla osób, które ze względu na późniejsze terminy egzaminów bądź inne okoliczności nie były w stanie dostarczyć dokumentów, termin został wydłużony do 31 lipca 2020 roku. Obowiązuje umawianie wizyty za pomocą formularza.
Kontakt w sprawie podania o przyznanie PWZ Dział Rejestru Lekarzy WIL
rejestr@wil.org.pl, 61 852 58 60 wew. 190; 783 993 902
Termin odpowiedzi w trakcie ustalania

 

SMK (SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA) – ABSOLWENCI
W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu LEK/LDEK we wrześniu 2020, konieczne jest złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w Systemie Monitorowania Kształcenia oraz wniosku o LEK/LDEK.

W tym celu należy:
założyć konto w systemie SMK na stronie smk.ezdrowie.gov.pl.
złożyć wniosek o modyfikację uprawnień, na swoim koncie w SMK.
wygenerować wniosek w formie papierowej.
– wydrukowany wniosek dostarczyć osobiście do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w terminie do 17 lipca 2020 roku. Dla osób, które ze względu na późniejsze terminy egzaminów bądź inne okoliczności nie były w stanie dostarczyć dokumentów w celu nadania uprawnień, termin został wydłużony do 31 lipca 2020 roku. Obowiązuje umawianie wizyty za pomocą formularza. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz w przypadku ukończenia uczelni innej niż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ksero zaświadczenia o ukończeniu studiów ze „średnią ocen”.
złożyć wniosek o egzamin LEK/LDEK, w systemie SMK.

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.